Keuzehulp voor geïndividualiseerde nazorg bij borstkankerpatiënten

<-- Home Kennishub

‘Behandelrichtlijnen besteden meer aandacht aan een actieve rol van de patiënt in beslissingen rondom de zorg. Keuzehulpen kunnen patiënten helpen goed geïnformeerde beslissingen te maken.’

Introductie

Patiënten krijgen steeds meer zeggenschap in hun behandeling en nazorg, doordat er samen met de behandelaar be­slissingen worden gemaakt. Voor patiënten en behandelaren is het belangrijk dat er goede informatie over de verschil­lende opties in nazorg is en dat er rekening wordt gehouden met de wensen en waarden van de patiënt. In dit project wordt een keuzehulp ontwikkeld om patiënten en behandelaars te helpen kiezen tussen de verschillende opties in nazorgtrajecten. Zodoende krijgt iedere patiënt een individueel nazorgtraject dat aansluit op de individuele wensen. Een geïndividualiseerd nazorgtraject is belangrijk omdat het patiënttevredenheid naar verwachting zal verhogen en medische kosten zal verlagen.

Doel studie

Ontwikkelen en evalueren van een keuzehulp om borstkankerpatiënten te ondersteunen bij hun beslissingen rond het te volgen nazorgtraject na afronding van de curatieve behandeling. De evaluatie betreft een kosteneffectiviteitsana­lyse. De keuzehulp wordt ontwikkeld conform de IPDAS criteria.

Vraagstelling/ hypotheses

Wat is de (kosten)effectiviteit van een keuzehulp bedoeld voor het maken van geïnformeerde keuzes in het nazorg traject na primaire behandeling voor borstkanker op patiënttevredenheid, keuzevastheid, decisional conflict en per­ceived self control?

(Klinische) relevantie

Wanneer een keuzehulp wordt ontwikkeld volgens de IPDAS criteria zal deze zowel de patiënten als de behandelaren kunnen ondersteunen in het maken van beslissingen omtrent geschikte nazorg. Tevens zal deze keuzehulp zorgen dat patiënten keuze vast zijn. De tevredenheid van patiënten zal verhoogd worden doordat er met behulp van de keuze­hulp geïndividualiseerde nazorg wordt samengesteld, bovendien is de verwachting dat deze nazorg kostenbesparend zal zijn.

Translatie/ implementatie

Naast een keuzehulp wordt er een training voor health professionals gemaakt. Dit zorgt ervoor dat er een keuzehulp wordt ontwikkeld naar de wensen en behoeften van zowel patiënten als behandelaren, die goed geïmplementeerd kan worden in de praktijk. De keuzehulp ondersteunt in het samenstellen van een geïndividualiseerd nazorgtraject voor borstkankerpatiënten. De implementatie zal in eerste instantie op regionaal niveau plaatsvinden en later bij ge­bleken geschiktheid ook landelijk worden ingevoerd.
Publicaties
  • Klaassen et al. (2018). A novel patient decision aid for aftercare in breast cancer patients: A promising tool to reduce costs by individualizing aftercare. Breast. - publicatie openen
  • Klaassen, L., Dirksen, C., Boersma, L., Hoving, C., & of the B-beslist!-group (2018). Developing an aftercare decision aid; assessing health professionals' and patients' preferences. European Journal of Cancer Care, 27(2), e12730. - publicatie openen
  • Klaassen, L. A., Friesen-Storms, J., Bours, G., Dirksen, C. D., Boersma, L. J., & Hoving, C. (2020). Perceived facilitating and limiting factors for healthcare professionals to adopting a patient decision aid for breast cancer aftercare: A cross-sectional study. Patient education and counseling, 103(1), 145–151. - publicatie openen