Lange termijn gevolgen van borstkankerbehandeling

<-- terug naar index

Introductie

Het hebben van en de behandeling voor borstkanker is belastend voor vrouwen. Het is nog onduidelijk wat de kwaliteit van leven en het fysieke functioneren van vrouwen is in de loop van de jaren tijdens en na de behandeling en of een sentinel lymph node biopsie (SLNB) op de langere termijn minder belastend is dan een axillary lymph node dissection (ALND).

Doel studie

Het doel van de studie is inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van leven van vrouwen en het voorkomen van fysieke beperkingen zeven jaar na de behandeling voor borstkanker. Specifiek wordt onderzocht of een SLNB op de lange termijn voordelen heeft voor vrouwen in vergelijking tot een ALND. Daarnaast wordt naar het effect gekeken van andere ziektegerelateerde en sociodemografische variabelen op kwaliteit van leven en fysieke beperkingen.

Vraagstelling/ hypotheses

a. Wat is de kwaliteit van leven van borstkankerpatiën 2 (T4) en 7 jaar (T5) na diagnose vergeleken met vlak voor chirurgische behandeling (T0), 6 weken(T1), 6 maanden (T2) en 1 jaar (T3) later? b. Welke arm en schouder (mobiliteit)beperkingen zijn er en is er verandering in de loop der tijd? c. Brengt een SLNB beter functioneren met zich mee dan een ALND? d. Welk effect hebben ziekte- en sociodemografische kenmerken?

(Klinische) relevantie

Borstkankerpatiënten kunnen beter geïnformeerd worden over de lange termijn gevolgen van de behandeling. Eveneens kunnen de resultaten van het onderzoek helpen bij besluitvorming.

Translatie/ implementatie

Opname van de onderzoeksresultaten in de richtlijn.