Preventie van kanker bij mensen met het Lynchsyndroom door middel van leefstijlvoorlichting.

image

Introductie

Het Lynchsyndroom (LS) is een erfelijke aandoening die het risico op verschillende typen van kanker vergroot. Hoewel dit een “genetische ziekte” is, zijn er aanwijzingen dat voeding en andere leefstijlfactoren ook van belang zijn bij het ontwikkelen van (voorstadia van) kanker. Op dit moment wordt aan mensen met LS volgens protocol door artsen geen advies gegeven over de mogelijke voordelen van een gezonde leefstijl. De verwachting is echter dat mensen met het Lynchsyndroom zeer gemotiveerd zijn om veranderingen in hun leefstijl te maken die mogelijk het risico op kanker kunnen verlagen. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF) heeft 8 leefstijl aanbevelingen ter preventie van kanker opgesteld. Er is nog weinig bekend over de mate waarin LS drager zich bewust zijn van deze leefstijl aanbevelingen en in hoeverre zij hieraan voldoen. Net als in de algemene populatie, lijkt een aanzienlijk deel van de LS dragers niet te voldoen aan de aanbevelingen.

Doel studie

Het WCRF heeft de leefstijlaanbevelingen ter preventie van kanker uitgewerkt in voorlichtingsmaterialen. Het doel van deze gerandomiseerde gecontroleerde studie is de evaluatie van het effect van de WCRF voorlichtingsmaterialen op het bewust zijn van en het voldoen aan de WCRF aanbevelingen ter preventie van kanker bij mensen met het Lynchsyndroom. De interventiegroep (n=115) ontvangt de voorlichtingsmaterialen, terwijl de controle groep (n=115) deze pas na afloop van de laatste meting ontvangt. Deelnemers vullen op 3 momenten vragenlijsten in.

Vraagstelling/ hypotheses

De volgende vragen zullen worden beantwoord in deze RCT. - In welke mate zijn LS dragers zich bewust van en voldoen zij aan de WCRF aanbevelingen ter preventie van kanker? - Wat is het effect van WCRF voorlichtingsmaterialen op het bewustzijn van en het voldoen aan de WCRF aanbevelingen ter preventie van kanker bij LS dragers? - Wat is het effect van de WCRF voorlichtingsmaterialen op risico perceptie, angst en distress bij LS dragers? - Wat zijn determinanten van het al dan niet voldoen aan de WCRF aanbevelingen bij LS dragers?

(Klinische) relevantie

Op dit moment wordt aan mensen met het Lynchsyndroom volgens protocol door artsen geen advies gegeven over de mogelijke voordelen van een gezonde leefstijl. Bewustwording van de aanbevelingen ter preventie van kanker bij LS dragers wordt daarom gezien als eerste stap in bevordering van het voldoen aan de aanbevelingen en daarmee in het verkleinen van het risico op kanker. Indien de voorlichtingsmaterialen effectief blijken in het vergroten van het bewustzijn van en/of het voldoen aan de aanbevelingen ter preventie van kanker, is dit relatief gemakkelijk toe te passen in de klinische praktijk.

Translatie/ implementatie

Naast de klinische relevantie, zoals hiervoor beschreven, geeft deze exploratieve studie belangrijke informatie voor toekomstige interventie studies die gericht zijn op leefstijlverandering en het voldoen aan de WCRF aanbevelingen op de langer termijn specifiek voor LS dragers.