Mijn-GMC-Thuis: voor vrouwen in de follow-up na borstkanker

<-- Home Kennishub

‘Mijn-GMC-Thuis is een unieke combinatie van professionele voorlichting in een groep en sociale steun in een e-health omgeving. Deze manier van (online) consultvoering zorgt mogelijk voor een verbeterde informatievoorziening, extra steun en informatie van lotgenoten en extra tijd met de medisch specialist op momenten dat de patiënt daar behoefte aan heeft.’

Introductie

Na afloop van de curatieve behandeling van borstkanker neemt de steun van zorgverleners en sociale omgeving sterk af, terwijl de behoefte aan zorg en steun vaak nog wel aanwezig is. Om in deze behoefte te kunnen voorzien is Mijn­GMC­Thuis ontwikkeld. Mijn­GMC­Thuis vervangt eenmalig een standaard individueel consult. Het start met een face­to­face gezamenlijk medisch consult (GMC) in het ziekenhuis. Een GMC is een serie van 1 op 1 consulten door de arts of verpleegkundig specialist in de aanwezigheid van ~8 medepatiënten. Een maatschappelijk werker is aanwezig als procesbegeleider. Tijdens het GMC kunnen patiënten ook met elkaar van gedachten wisselen. Na afloop krijgen patiënten gedurende 3 maanden een iPad tot hun beschikking, waarop zij via verschillende kanalen met elkaar en de verpleegkundig specialist kunnen communiceren. Driemaal wordt een online GMC georganiseerd. Daarnaast is diverse borstkanker gerelateerde informatie beschikbaar.

Doel studie

Dit gerandomiseerde onderzoek toetst het effect van Mijn­GMC­Thuis op distress en empowerment in vergelijking met standaard individuele controle afspraken. Daarnaast wordt ook gekeken naar het effect op angst voor terugkeer van kanker, kwaliteit van leven, informatievoorziening, therapietrouw, (in)directe kosten, en patiënt­ en zorgverlener­tevredenheid.

Vraagstelling/ hypotheses

De hypothese is dat Mijn­GMC­Thuis zal leiden tot een afname in psychologische distress en een toename in empo­werment in vergelijking met een standaard individueel consult.

(Klinische) relevantie

In een standaard individueel consult is vaak beperkte tijd, vooral psychosociale onderwerpen krijgen hierdoor minder aandacht. De verwachting is dat patiënten door Mijn­GMC­Thuis steun aan elkaar kunnen hebben en meer informatie opnemen, omdat zij van elkaar kunnen leren en er meer tijd is in vergelijking met een regulier consult. Bovendien kun­nen zij contact opnemen met de verpleegkundig specialist en informatie opzoeken wanneer het voor hen het beste uitkomt.

Translatie/ implementatie

Indien dit onderzoek aantoont dat Mijn­GMC­Thuis effectief is en het welzijn van de patiënt wordt vergroot, kan het direct in de reguliere patiëntenzorg in het Radboudumc worden geïmplementeerd. De logistiek is immers al opgezet.