Onco-CommunicAging 5 (OCA-5): Adviezen voor ‘offline’ en ‘online’ informatie-op-maat voor ouderen met kanker en zorgverleners

<-- Home Kennishub

“Het is van groot belang communicatie op maat aan te bieden voor zowel de oudere patiënt als hun zorgverlener om op deze manier de arts-patiënt communicatie te optimaliseren”

Introductie

Goede communicatie speelt een sleutelrol in de behandeling van patiënten met kanker. Ouderen met kanker worden echter als de grootste risicogroep beschouwd voor miscommunicatie, doordat zij gemiddeld genomen minder informatie tegelijkertijd kunnen bevatten, informatie langzamer verwerken en meer moeite hebben met medisch taalgebruik dan jongeren. Het is bekend dat het voor ouderen belangrijk is dat dezelfde informatie op verschillende manieren wordt aangeboden, zoals via ‘offline’ bronnen (de communicatie met een zorg-verlener in de spreekkamer) en ‘online’ bronnen (het internet). Daarnaast is bekend dat hoe beter de informatie is afgestemd op de persoonlijke informatiebehoeften van patiënten (tailoring), hoe groter de kans op optimale informa-tieverwerking. In dit project worden daarom concrete ‘offline’ en ‘online’ informatieadviezen-op-maat ontwikkeld voor ouderen met kanker en hun zorgverleners.

Doel studie

Het doel van dit project is het systematisch ontwikkelen van concrete adviezen voor ‘offline’ (t.b.v. communicatie met een zorgverlener tijdens een consult) en ‘online’ (het internet) informatie-op-maat voor ouderen met kanker en zorg-verleners. Uiteindelijk zullen deze adviezen bijdragen aan betere en doelgerichtere informatieverschaffing tijdens het consult, beter ‘online’ informatie-op-maat, een hogere tevredenheid met de informatie, en het beter onthouden van informatie.

Vraagstelling/ hypotheses

Hoe kunnen concrete ‘offline’ en ‘online’ informatieadviezen-op-maat worden ontwikkeld voor ouderen met kanker en hun zorgverleners?

(Klinische) relevantie

Het ontwikkelen van de informatieadviezen-op-maat is, door middel van het vergroten van de aansluiting op informatiebehoeften en informatieverwerking, direct gerelateerd aan het verbeteren van de communicatie met de oudere patiënt.

Translatie/ implementatie

In dit project zullen concrete ‘offline’ en ‘online’ informatieadviezen-op-maat ontwikkeld worden voor ouderen met kanker en hun zorgverleners. Deze zullen in een zorgverlenerstool (Geriatric Navigator) en een patiëntentool (Patient Navigator) als totaalpakket (de geriatrisch oncologische module) aan ziekenhuizen aangeboden worden, waardoor de verspreiding en de continuering geborgd zijn door aan te sluiten bij bestaande structuren.