Pijnsein: Implementatie van de richtlijn “Pijn bij kanker”

<-- Home Kennishub

‘1 op de 2 patiënten met kanker heeft pijn en daarvan is de pijn bij de helft inadequaat behandeld. Alleen de richtlijn ‘Pijn bij kanker’ publiceren is niet genoeg, implementatie van de richtlijn is nodig om de behandeling van pijn bij kanker te verbeteren.’

Introductie

Oncologen vragen niet systematisch naar pijn en patiënten bespreken hun pijn vaak niet met hun oncoloog. Barrières voor een effectieve pijnbehandeling bij patiënten met kanker zijn: ineffectieve communicatie tussen dokter en patiënt over pijn, gebrek aan kennis bij patiënt en arts over de pijnbehandeling, angst voor verslaving, associatie met progres­sie van de ziekte en een ‘goede patiënt willen zijn’. Een innovatieve SMS­IVR interventie, maakt het mogelijk om pijn systematisch te meten en direct actie te ondernemen als dit nodig is. Het gebruik van deze interventie kan leiden tot patiënten empowerment doordat de rol van de patiënt in pijn management actiever wordt.

Doel studie

Reductie van pijnintensiteit bij kankerpatiënten met pijn door het systematisch meten van pijn en het vergroten van kennis over de richtlijn bij oncologen en verpleegkundigen om zo de rapportage van pijn in medische statussen te verbeteren.

Vraagstelling/ hypotheses

Zal door de implementatie van de richtlijn pijn bij kanker, de pijnrapportage, het meten van de pijn en het aantal pati­enten dat een adequate pijnbehandeling krijgt toenemen? Onze hypothese is dat door deze innovatieve implementa­tie strategie met SMS­IVR, training over de richtlijn aan professionals en de betrokkenheid van de patiënt bij zijn/haar eigen zorg, het gebruik van de richtlijn zal toenemen en dat de pijnintensiteit zal afnemen bij patiënten.

(Klinische) relevantie


Translatie/ implementatie

Als de implementatie effectief blijkt te zijn, zou dit toegepast kunnen worden in andere ziekenhuizen om de pijnbe­handeling van patiënten met kanker te verbeteren. Als de SMS­IVR interventie een acceptabele en bruikbare methode blijkt te zijn dan zou dit gebruikt kunnen worden als methode om pijn te rapporteren en het kan gebruikt worden voor datacollectie.