PRISMA: Pediatric Research on Improving Speed, Memory, and Attention

<-- Home Kennishub

‘Op dit moment zijn er weinig tot geen bewezen effectieve interventies om kinderen met neurocognitieve problemen na behandeling voor een hersentumor te helpen. De PRISMA studie onderzoekt of neurofeedback een methode zou kunnen zijn om de problemen die deze kinderen ervaren te verminderen.’

Introductie

In Nederland worden ongeveer 450 kinderen per jaar gediagnosticeerd met kanker. Leukemie en hersentumoren zijn goed voor meer dan de helft van de nieuwe gevallen. Als gevolg van de verbeterde behandeling wordt bijna 75% van de kinderen met een diagnose van een hersentumor beter. Behandeling van kinderen met een hersentumoren is meestal een combinatie van chirurgie en lokale of cra­niospinale bestraling met of zonder adjuvante chemotherapie. Neurotoxiciteit door de behandeling is een belangrijke oorzaak van neurocognitieve daling van pediatrische hersentumor overlevenden (PBTS). Risicofactoren voor deze ach­teruitgang zijn de tumorsoort, de locatie, alsmede een hoge doses craniale radiotherapie en chemotherapie. Neuro­cognitieve problemen, met name aandacht, geheugen en verwerkingssnelheid, zijn dan het gevolg.

Doel studie

Het doel van deze studie is om de effectiviteit van neurofeedback (NFB) bij problemen met aandacht, geheugen en verwerkingssnelheid bij PBTS te onderzoeken. NFB is gericht op het optimaliseren van de hersenfunctie. Vele studies tonen aan dat NFB doeltreffend is als interventie voor verschillende aandoeningen, echter het is nog niet eerder ge­bruikt bij PBTS. Het functioneren van een interventie­ en een controlegroep van PBTS­ers met neurocognitieve proble­men wordt vergeleken (voor, direct na en 6 maanden na de interventie).

Vraagstelling/ hypotheses

Wat is de effectiviteit van de NFB als interventie voor neurocognitieve problemen na behandeling voor een hersen­tumor op de kinderleeftijd? Onze hypothese is dat de kinderen die NFB kregen beter presteren op de neurocognitieve taken en minder psychosociale problemen laten zien in vergelijking met kinderen die een placebo feedback ontvingen.

(Klinische) relevantie

Als NFB effectief blijkt te zijn voor PBTS met neurocognitieve problemen, zal dit een grote verbetering zijn voor hun (neuro) psychologisch functioneren en kwaliteit van leven. De implementatie van deze interventie zal het cognitief en sociaal functioneren verbeteren en faciliteert daarmee de integratie van deze kinderen in de maatschappij tijdens de kindertijd, de schooljaren alsook in het volwassen leven.

Translatie/ implementatie

Als neurofeedback zinvol blijkt bij deze groep kinderen zullen wij ons best doen om dit kenbaar te maken aan de professionals die met deze kinderen te maken hebben, zodat ze tijdig kunnen worden doorgestuurd naar een neuro­feedback centrum.