Persoon: M.A. Grootenhuis

image
13/12/2019

RELIEF (Reducing Pain in Children with Cancer at Home)

In het kader van de RELIEF-studie hebben wij een mobiele app ontwikkeld - de KLIK Pijnmonitor - waarmee gezinnen van kinderen die ambulant worden behandeld voor kanker vanuit huis pijnscores kunnen doorgeven aan pijnconsulenten in het ziekenhuis, waarna telefonische feedback volgt. Gedurende het eerste jaar van dit project is de app ontwikkeld. In oktober 2019 is de tweede fase van start gegaan, waarin we de app evalueren aan de hand van ervaringen van ouders, kinderen en pijnconsulenten (haalbaarheidsstudie). In het derde en laatste deel van het project wordt de effectiviteit van de app onderzocht (start medio maart 2020).

image

Het verminderen van medisch traumatische stress bij kinderen met kanker door het inzetten van een robotvriendje

Door het inzetten van een robotvriendje voor kinderen met kanker, hopen we de medisch traumatische stress gedurende de behandeling bij deze kinderen te verminderen, en de kwaliteit van leven te verbeteren.

  • Dr. J.H. Merks (Emma Kinderziekenhuis/Amsterdam UMC, locatie AMC; Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie)

Exploring feasibility and potential effectiveness of a novel cognitive behavioral-based online group intervention for young adult survivors of childhood cancer – a pilot study

Lange termijn effecten van kinderkanker en de behandeling kunnen psychosociale gevolgen hebben in de volwassenheid. In samenspraak met jongvolwassen overlevers van kinderkanker wordt een online groepscursus ontwikkeld die aansluit bij hun leeftijdsspecifieke behoeften. Vervolgens wordt een pilot onderzoek verricht naar de uitvoerbaarheid en mogelijke effectiviteit van deze groepscursus.

  • Dr. G.A. Huizinga (Beatrix Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen)

PRO-ACTIVE: Patient Reported Outcomes in children and Adolescents with Chronic/life-Threatening diseases and tailored InterVentions in a digital Environment

Vermoeidheid en pijn bij kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte is de focus van deze studie. Samen streven we naar een gezonde toekomst en verbeterde sociale participatie in deze kwetsbare patiëntengroep.

SLAAP studie: SLeep in children with Acute lymphoblastic leukemia and Additional costs to the Parents

‘De kwaliteit van leven van kinderen met leukemie is laag en geassocieerd met slaapproblemen. Meer informatie over (het beloop en de type) slaapproblemen maakt toekomstige interventies ter verbetering van de kwaliteit van leven mogelijk’.

image

Vertaling, normering en validering van de vragenlijst ‘Perceptie Cognitief Functioneren in de Pediatrie’ (PedsPCF).

‘Bij jonge mensen is er, na de behandeling, veel behoefte aan begeleiding bij werkhervatting en studie, bij fysieke revalidatie en bij relaties met partner, vrienden en lotgenoten.’

  • Dr. M. de Vries ( Emma Kinderziekenhuis, VU medisch centrum, Yield Universiteit van Amsterdam)