Het verminderen van medisch traumatische stress bij kinderen met kanker door het inzetten van een robotvriendje

<-- Home Kennishub

Door het inzetten van een robotvriendje voor kinderen met kanker, hopen we de medisch traumatische stress gedurende de behandeling bij deze kinderen te verminderen, en de kwaliteit van leven te verbeteren.

image

Introductie

Kinderen die in een ziekenhuis behandeld worden voor kanker ervaren vaak veel stress en angst. Niet alleen hebben ze een levensbedreigende ziekte, maar ook bevinden ze zich in een vreemde omgeving, omringd door dokters, verpleegkundigen en ander personeel. Gedurende de behandeling kunnen familieleden niet altijd non-stop dichtbij blijven, bijvoorbeeld vanwege mogelijke blootstelling aan straling (radiotherapie), of simpelweg omdat ouders niet altijd aanwezig kunnen zijn. Daarom willen we met deze studie grensverleggend onderzoek doen met behulp van een robotvriendje. Hierbij zullen mens-robot interacties en machine learning plaatsvinden om kinderen te kunnen voorzien van een humanoïde robotvriend die er kan zijn als ouders dat niet kunnen en die het verdriet, de pijn en de angst van kinderen kan verminderen. Dit is van belang om succesvolle, incidentloze behandelingen te garanderen, om risico’s zoals blootstelling van familie en artsen aan straling te verlagen, en om significante nadelige psychologische reacties op de algehele ziekenhuis ervaring, zoals medisch traumatische stress, te verminderen.

Doel studie

Het doel van de studie is om het discomfort bij kinderen gedurende een oncologische behandeling te minimaliseren met behulp van een robotvriendje. Dit robotvriendje zal getest worden in vier verschillende scenario’s: 1) bij het ondergaan van een medische scan procedure (CT/PET scan); 2) bij het ondergaan van radiotherapie; 3) bij het spelen; en 4) bij het slapen. Hierbij zullen pijn, distress, angst, (ziekte gerelateerde) kwaliteit van leven, slaap, en stress van ouders worden gemeten.

Vraagstelling/ hypotheses

De hypothese van deze studie is dat het binden met een robotvriendje kan helpen bij het verminderen van medisch traumatische stress en het verbeteren van kwaliteit van leven bij kinderen met kanker tijdens hun behandeling.

(Klinische) relevantie

De ontwikkeling van een robot met geavanceerde interactiemogelijkheden in de klinische setting geeft nieuwe aanknopingspunten in de zorg voor kinderen met kanker en hun ouders.

Translatie/ implementatie

Het doel van deze studie is dat er in de toekomst een robotvriendje komt voor alle kinderen met kanker tijdens hun behandeling. Om hier vorm aan te geven, is er met verschillende bedrijven een partnership.