KLIK is een web-based methode waarmee de kwaliteit van leven van (chronisch) zieke kinderen systematisch in kaart kan worden gebracht. Het doel van de interventie is het systematisch monitoren en bespreken van Kwaliteit van Leven in de kinderoncologische praktijk.


Beschrijving interventie

KLIK is een web-based methode waarmee de kwaliteit van leven van (chronisch) zieke kinderen systematisch in kaart wordt gebracht. KLIK is als vast onderdeel van de zorg geïmplementeerd binnen het Emma Kinderziekenhuis/AMC in Amsterdam, het UMC St Radboud in Nijmegen en het VU medisch centrum in Amsterdam. Alle kinderen met kanker uit deze centra in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kunnen meedoen. Naast een algemene vragenlijst over kwaliteit van leven, is er ook een kanker specifieke vragenlijst toegevoegd. Deze vragenlijst brengt verschillende aspecten van de ziekte in kaart, bijvoorbeeld bijwerkingen als misselijkheid en pijn of angst voor ingrepen. Een kind, jongere, ouder, of verzorger vult vanaf ongeveer 1 maand na de diagnose één keer per 3 maanden, voorafgaand aan een consult met de kinderoncoloog of verpleegkundig specialist een vragenlijst in op de KLIK website (www.hetklikt.nu/oncologie). Dit wordt vervolgens door het systeem omgezet in een overzichtelijk KLIK PROfiel, geopend door de kinderoncoloog of verpleegkundig specialist en besproken tijdens het consult.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


Het PROfiel bleek een handig hulpmiddel om kwaliteit van leven met het kind en/of de ouders te bespreken en problemen vroegtijdig op te sporen. Een vervolg onderzoek naar KLIK bij kinderen met jeugdreuma toonde eveneens een toename in het bespreken van psychosociaal functioneren en een verhoogde tevredenheid met de zorg bij ouders en zorgverleners aan.
Publicaties
  • Engelen et al. (2012). Reporting healthrelated quality of life scores to physicians during routine follow-up visits of pediatric oncology patiënts: Is it effective? Pediatr.Blood Cancer, 58, 766-774. - publicatie openen
  • Haverman et al. (2013). Effectiveness of a web-based application to monitor health-related quality of life. Pediatrics, 131, e533-e543. - publicatie openen
  • Haverman et al. (2019). Options for the Interpretation of and Recommendations for Acting on Different PROMs in Daily Clinical Practice Using KLIK. Med Care. - publicatie openen