QLIM (Quality of Life in Motion): A physical exercise and psychosocial training program for physical fitness in children with cancer

<-- Home Kennishub

‘Helpt extra sport in combinatie met psychosociale begeleiding bij het terugkeren naar een normaal leven voor kinderen met kanker?’

Introductie

De lichamelijke conditie en spierkracht van kinderen tijdens en na de be­handeling van kanker zijn vaak ernstig verminderd. Eén van de belangrijk­ ste oorzaken is verminderde lichamelijke activiteit. Mogelijke gevolgen zijn: overgewicht, vermoeidheid, verminderde botdichtheid en psychische klachten zoals depressiviteit. Het voorkómen dan wel reduceren van deze korte en lange termijn gezondheidseffecten is van belang om de kwaliteit van leven te bevorderen en is daarom essentieel. Onder­zoek laat zien dat kinderen met kanker in staat zijn om tijdens of vlak na de behandeling te participeren in een be­wegingsprogramma en dat dit bovendien kan leiden tot een toename in lichamelijke conditie en kracht. Echter, tot op heden is het aantal studies en het aantal geïncludeerde patiënten beperkt. Tevens zijn de eerder bestudeerde pro­gramma’s uitsluitend gericht op het fysieke functioneren en niet op de psychosociale impact van de ziekte.

Doel studie

Met de studie Quality of Life in Motion (QLIM) worden de korte­ en lange termijn effecten van een gecombineerd sport en psychosociaal trainingsprogramma geëvalueerd. Dit programma wordt tijdens of vlak na de behandeling van kinderkanker uitgevoerd. Doel is het zoveel mogelijk op peil houden of verbeteren van de lichamelijke conditie (uit­houdingsvermogen en kracht) en psychosociaal welbevinden van deze kinderen. Onderzocht wordt of dit programma van gecombineerde fysiotherapeutische en psychologische training leidt tot een verbeterde conditie, minder gezond­heidsproblemen en een verbeterde kwaliteit van leven.

Vraagstelling/ hypotheses

Kinderen met kanker die deelnemen aan de QLIM interventie zullen: na de interventie van 12 weken een significant grotere toename in conditie (VO2peak) laten zien dan de controle groep, na de interventie van 12 weken een grotere toename in spierkracht, spiermassa, botdichtheid, dagelijkse activiteit en afname in vetmassa laten zien; lager scoren op vermoeidheid en depressie en beter scoren op kwaliteit van leven dan de controle groep.

(Klinische) relevantie

Als het programma effectief blijkt te zijn, is het een belangrijke aanvulling op de standaardzorg van kinderen met kan­ker, aangezien het bijdraagt aan de preventie van korte en lange termijn gezondheidsproblemen en aan verbeterde kwaliteit van leven.

Translatie/ implementatie

Als het programma effectief blijkt te zijn, krijgt de behandelend arts van een kind met kanker tijdens de behandeling of direct na de behandeling de opdracht kinderen standaard te verwijzen naar een (kinder)fysiotherapeut en psycho­loog. Afhankelijk van het startniveau bij verwijzing wordt dan een persoonlijk trainingsprogramma samengesteld waarbij het getoetste QLIM programma als leidraad fungeert.