REFINE: Personaliseren van psychologische zorg bij chronische vermoeidheid na kanker

<-- Home Kennishub

In het REFINE project willen we aan de hand van kwalitatief onderzoek en de netwerkbenadering meer inzicht krijgen in welke factoren bijdragen aan en beschermen tegen vermoeidheid. We gaan onderzoeken of dit inzicht zal bijdragen aan het personaliseren van de psychologische zorg voor kankergerelateerde vermoeidheid.

image

Introductie

Een van de meest voorkomende bijwerkingen van kanker en de behandeling is ernstige vermoeidheid. Een kwart van de patiënten blijft maanden tot jaren na afronding van de behandeling ernstig vermoeid. Deze aanhoudende vermoeidheid, ook wel chronische kankergerelateerde vermoeidheid (CKV) genoemd, is een complex multifactorieel probleem. CKV gaat gepaard met stressklachten en verminderde kwaliteit van leven. Er zijn verschillende behandelingen effectief bevonden in het verminderen vermoeidheid. We weten echter nog niet welke behandeling of welke combinatie van behandelingen het meest geschikt is voor de individuele patiënt. De netwerkbenadering biedt een interessant framework om meer inzicht te krijgen in hoe we de psychologische behandeling kunnen personaliseren voor CKV. Volgens de netwerkbenadering worden psychische stoornissen, zoals depressie, gezien als de interactie tussen symptomen in een netwerkstructuur. Dus in plaats van dat symptomen worden gezien als manifestaties van een onderliggende oorzaak (je voelt je somber omdat je een depressie hebt), worden symptomen geconceptualiseerd als elementen van een complex dynamisch systeem waarin symptomen elkaar wederzijds beïnvloeden (door slaapproblemen voel je je vermoeid en kun je je slecht concentreren op werk, waardoor je waardeloos en somber kunt voelen).

Doel studie

Het doel van dit onderzoek is om aan de hand van kwalitatief onderzoek en de netwerkbenadering meer inzicht te krijgen in hoe CKV beschermende en instandhoudende factoren onderling verbonden zijn met elkaar. We willen onderzoeken of de feedback over zo'n vermoeidheidsnetwerk de patiënt en therapeut kan helpen om de psychologische zorg te personaliseren.

Vraagstelling/ hypotheses

Welke symptomen, beschermende factoren en instandhoudende factoren hangen samen met vermoeidheid in de individuele patiënt? Kan zo'n vermoeidheidsnetwerk patient en therapeut inzicht geven om de psychologische zorg te personaliseren?

(Klinische) relevantie

Omdat een groot deel van de mensen met kanker blijft kampen met ernstige vermoeidheid, is het van belang om te onderzoeken hoe we de psychologische zorg hiervoor kunnen personaliseren. Van een behandeling op maat wordt verwacht dat deze effectiever en efficiënter zal zijn, waardoor we uiteindelijk meer mensen beter kunnen behandelen.

Translatie/ implementatie

Aan de hand van kwalitatief onderzoek en de netwerkbenadering is de Energie inZicht app ontwikkeld. Via deze app worden patiënten met CKV meerdere keren per dag, meerdere dagen per week bevraagd (experience sampling methode) over hun vermoeidheid en gerelateerde factoren. Aan de hand van de antwoorden kunnen we in kaart brengen welke factoren beschermen tegen vermoeidheid en welke factoren de vermoeidheid in stand houden (individuele vermoeidheidsnetwerken). De app en bijbehorend feedbackrapport met individuele netwerken zal in opeenvolgende case studies worden onderzocht en geoptimaliseerd.