Persoon: M.L. Van der Lee

image

REFINE: Personaliseren van psychologische zorg bij chronische vermoeidheid na kanker

In het REFINE project willen we aan de hand van kwalitatief onderzoek en de netwerkbenadering meer inzicht krijgen in welke factoren bijdragen aan en beschermen tegen vermoeidheid. We gaan onderzoeken of dit inzicht zal bijdragen aan het personaliseren van de psychologische zorg voor kankergerelateerde vermoeidheid.

12/03/2019

BLANKET-studie: Begeleiding bij angst voor terugkeer van kanker in de huisartspraktijk

Een derde van de mensen die een succesvolle curatieve behandeling voor kanker heeft afgerond, wordt belemmerd door angst voor terugkeer. Deze angst leidt o.a. tot piekeren, sociaal vermijdingsgedrag en somatisatie. Begeleiding door de huisartspraktijk zou uitkomst kunnen bieden voor patiënten wiens angst niet zo ernstig is dat tweedelijns zorg noodzakelijk is.

Fitter na kanker – Onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van twee verschillende e-therapieën voor chronische vermoeidheid na kanker

‘E-health therapieën gericht op psychologische factoren of fysieke activiteiten lijken veelbelovend.’

(Kosten-) effectiviteit van een online zelfhulpprogramma voor angst voor de terugkeer van kanker bij vrouwen met borstkanker

Angst voor terugkeer van kanker is één van de meest voorkomende lange termijn gevolgen na kanker. Een online zelfhulpprogramma voor angst voor de terugkeer van kanker kan de kwaliteit van leven verbeteren en de ontwikkeling van meer ernstige psychologische problemen voorkomen.