BLANKET-studie: Begeleiding bij angst voor terugkeer van kanker in de huisartspraktijk

<-- Home Kennishub

Een derde van de mensen die een succesvolle curatieve behandeling voor kanker heeft afgerond, wordt belemmerd door angst voor terugkeer. Deze angst leidt o.a. tot piekeren, sociaal vermijdingsgedrag en somatisatie. Begeleiding door de huisartspraktijk zou uitkomst kunnen bieden voor patiënten wiens angst niet zo ernstig is dat tweedelijns zorg noodzakelijk is.

Introductie

Een derde van de mensen die succesvol behandeld zijn voor kanker, heeft last van angst voor terugkeer van kanker (ATK). Effectieve behandelingen bestaan, maar zijn niet breed beschikbaar. Tegelijkertijd wordt de rol van de huisartspraktijk in de kankerzorg groter. Hierbij aansluitend zouden huisartsen en POH-GGZ ook een rol kunnen spelen in de begeleiding van mensen met ATK.

Doel studie

Het primaire doel is om te meten wat het effect is van een eerstelijns interventie op de ernst van angst voor terugkeer van kanker (ATK) in vergelijking met gebruikelijke zorg, bij patiënten die behoefte hebben aan begeleiding. Secundaire doelen zijn: het meten van het effect van de begeleiding op aan ATK-gerelateerde distress, zorggebruik en zorgkosten in vergelijking met gebruikelijke zorg; het kwalitatief analyseren van de ervaring met de ATK begeleiding van patiënten en behandelaren; en het beschrijven van gebruikelijke zorg voor patiënten met ATK

Vraagstelling/ hypotheses

Wat is het effect van een eerstelijns interventie op angst voor terugkeer van kanker in vergelijking met gebruikelijke zorg?

(Klinische) relevantie

Voor angst voor terugkeer van kanker is tweedelijns zorg beschikbaar, maar dit wordt slechts op enkele plaatsen in Nederland aangeboden. Ook zijn er mensen die wel belemmerd worden door angst voor terugkeer, maar niet zodanig dat tweedelijns zorg noodzakelijk is. Deze mensen zouden baat kunnen hebben bij een kortdurende interventie in de huisartspraktijk, dichtbij huis en in een vertrouwde omgeving.

Translatie/ implementatie

Als de interventie effectief blijkt te zijn hopen wij deze breder uit te gaan rollen in Nederland.
Publicaties
  • YL Luigjes-Huizer, ML van der Lee, NJ de Wit, CW Helsper (2019) Study protocol of the BLANKET trial: a cluster randomised controlled trial on the (cost-) effectiveness of a primary care intervention for fear of cancer recurrence in cancer survivors. BMJ open. - publicatie openen
  • YL Luigjes-Huizer, CW Helsper, MMJG Gerrits, N de Wit, ML van der Lee (2022) Need for a primary care–based intervention for fear of cancer recurrence: conclusions from the BLANKET trial. Journal of Psychosocial oncology research and practice. - publicatie openen