Persoon: C.W. Helsper

12/03/2019

BLANKET-studie: Begeleiding bij angst voor terugkeer van kanker in de huisartspraktijk

Een derde van de mensen die een succesvolle curatieve behandeling voor kanker heeft afgerond, wordt belemmerd door angst voor terugkeer. Deze angst leidt o.a. tot piekeren, sociaal vermijdingsgedrag en somatisatie. Begeleiding door de huisartspraktijk zou uitkomst kunnen bieden voor patiënten wiens angst niet zo ernstig is dat tweedelijns zorg noodzakelijk is.