image

Introductie

De diagnose kanker wordt door veel patiënten ervaren als een achtbaan van emoties, waarbij snel ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. Door toename in het aantal behandelingsmogelijkheden wordt de keuze nog complexer. Een moment van bezinning vóór de definitieve therapiekeuze is daarom van groot belang. Hierbij moet tijd en gelegenheid worden gecreëerd om voor- en nadelen van de aanstaande keuzeopties te wegen in het licht van persoonlijke voorkeuren en contextuele factoren. Veel patiënten geven aan bij het proces van therapiekeuze begeleid te willen worden door de huisarts. Om een gesprek tussen de diagnose kanker en therapiekeuze vorm te geven, werd ‘het Kies Gerust gesprek’ ontwikkeld. De huisarts biedt hierbij ondersteuning bij de informatieverwerking rondom de diagnose en het in kaart brengen van relevante voorkeuren en individuele contextuele factoren van de patiënt die de therapiekeuze kunnen beïnvloeden. Hierdoor is de patiënt beter voorbereid om een weloverwogen therapiekeuze in het ziekenhuis te maken.

Doel studie

Het doel van het Kies Gerust onderzoek is om, door evaluatie en doorontwikkeling van het Kies Gerust gesprek, de oncologische behandeling beter af te stemmen op de individuele doelstellingen en perspectieven van patiënten met kanker.

Vraagstelling/ hypotheses

Onderzoeksvragen zijn: - Wat is de bijdrage van het Kies Gerust gesprek aan: • Communicatie met de behandelaar in het ziekenhuis; • De gemaakte therapiekeuze; • Tevredenheid met de therapiekeuze; • Zorgrelatie met de huisarts; • Onder/over behandeling? - Welke factoren bepalen de therapiekeuze na de diagnose kanker? - Wat is de optimale inrichting van het Kies Gerust gesprek? - Wat zijn belemmerende en stimulerende factoren voor het Kies Gerust gesprek?

(Klinische) relevantie

Door het uitvoeren van het Kies Gerust gesprek worden patiënten voorbereid op het maken van een persoonlijke weloverwogen therapiekeuze. Tevens creëert het gesprek een moment van rust voor de patiënt buiten het ziekenhuis. Het format van het Kies Gerust gesprek geeft de huisarts handvatten om dergelijke gesprekken te houden. Doordat de huisarts direct na de diagnose in het traject betrokken wordt, faciliteert het Kies Gerust gesprek continuïteit van eerstelijnszorg.

Translatie/ implementatie

Het vormgeven van de optimale inhoud en randvoorwaarden voor het succesvol aanbieden van een KiesGerust gesprek door de huisarts. Daarnaast het structureel aanbieden van het Kies Gerust gesprek aan patiënten met kanker na de diagnose in regio Utrecht en opname van het gesprek in zorgafspraken.