Severe fatigue and its impact on advanced cancer patients and their caregivers

<-- Home Kennishub

Introductie

Vermoeidheid heeft een negatieve invloed op kwaliteit van leven. Onderzoek naar vermoeidheid bij palliatieve pati­enten die een actieve behandeling ondergaan is schaars. Vaak is hierbij het gehele palliatieve traject samengevoegd, inclusief de terminale fase. Voor deze palliatieve groep is er geen effectieve interventie voor vermoeidheid. De relatie tussen diverse behandel­ en ziektespecifieke symptomen en psychosociale factoren op vermoeidheid is bij ons weten nog nooit nader onderzocht. Met de huidige verschuiving van de zorg naar extramuraal neemt de druk op de mantelzorgers toe waarbij bekend is dat mantelzorgers aan het einde van het traject overbelast kunnen zijn. Welke rol vermoeidheid hierbij speelt ,is niet bekend. Wellicht dient hier in de zorg meer aandacht voor te komen.

Doel studie

Met deze observationele studie willen we meer zicht krijgen op het beloop van vermoeidheid over zes maanden bij patiënten met ongeneeslijke kanker en het effect op hun mantelzorgers. Verschillende behandel­ en ziektespecifieke symptomen en psycho­sociale factoren worden onderzocht op hun mogelijke samenhang met vermoeidheid. Door meer zicht te krijgen op beïnvloedbare en mogelijk voorspellende factoren, hopen we de ontwikkeling van een effec­tieve behandeling dichterbij te brengen. Tevens onderzoeken wij de invloed van de vermoeidheid van de patiënt op zijn/haar mantelzorger en het effect hiervan op ervaren druk.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Hoe is het verloop van vermoeidheid over 6 maanden bij patiënten met ongeneeslijke kanker die een actieve be­handeling ondergaan? 2. Zijn er ziekte­ of behandelingspecifieke symptomen en/of psychosociale factoren van invloed op deze vermoeid­ heid? 3. Hoe is het verloop van vermoeidheid bij de mantelzorgers van deze patiënten en heeft deze invloed op de ervaren druk?

(Klinische) relevantie

Zicht op het verloop van vermoeidheid en eventuele ziekte gerelateerde voorspellers hiervan kan in de klinische prak­tijk ingezet worden op momenten dat besluitvorming plaatsvindt over het voortzetten van of starten met een pal­liatieve behandeling. Door verklarende psychosociale factoren te vinden, komen we een stap dichterbij de ontwikkeling van een effectieve behandeling van vermoeidheid bij patiënten in het palliatieve traject. Ook de zorg aan de mantelzorger kan door de verkregen uitkomsten mogelijk verbeterd worden.

Translatie/ implementatie