Tevredenheid met het leven, zichzelf en intieme relaties van overlevers van jeugdkanker

<-- Home Kennishub

‘Deze studie kijkt naar de tevredenheid met intieme relaties, single-zijn en seksualiteit van overlevers van kinder- en jeugdkanker. Deze aspecten zijn cruciaal voor een goede kwaliteit van leven. Zo weten we of jongvolwassenen na jeugdkanker niet alleen overleven, maar ook prettig leven.’

Introductie

Overlevers van jeugdkanker bereiken sociale en psychoseksuele mijl­palen later dan gezonde leeftijdsgenoten. De onderliggende factoren voor deze verschillen zijn echter niet bekend omdat eerder onderzoek sterk epidemiologisch van aard was. Wij gaan ons in dit onderzoek wel richten op mogelijke onderliggende factoren. De behandeling van jeugdkanker is intensief. Kinderen zijn langere tijd van huis en uit hun gezin en kunnen langdurig niet deelnemen aan school en groepsactiviteiten. Deze periode kan de normale sociale en emotionele ontwikkeling verstoren. Wij richten ons op twee mogelijke processen die negatief beïnvloed kunnen worden door de behandeling en nasleep van jeugdkanker: het zelfbeeld en het aangaan van relaties met anderen. We veronderstellen dat jeugdkanker de mate van hechting en het zelfbeeld negatief kan beïnvloeden, waardoor op latere leeftijd problemen ontstaan op het gebied van intieme relaties, seksualiteit en tevredenheid met het leven. Later werd dit project uitgebreid om ook de mogelijk impact van onvruchtbaarheid (of ontbrekende kennis hierover) te onderzoeken.

Doel studie

Het doel van deze studie is het vergelijken van de seksuele tevredenheid en de tevredenheid met relatie status (i.e. single of in relatie) onder overlevers van jeugdkanker met die van gezonde leeftijdsgenoten. Het tweede doel is om te onderzoeken welke persoonlijke en interpersoonlijke factoren verklarend kunnen zijn voor gevonden verschillen. Later werd de studie uitgebreid om ook vruchtbaarheid (kennis en houding) en de impact ervan op intieme relaties te onderzoeken.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Zijn overlevers van jeugdkanker vaker single dan leeftijdsgenoten? 2. Verschillen overlevers van jeugdkanker van hun leeftijdsgenoten in hun tevredenheid met relatiestatus en seksleven? 3. Beoordelen overlevers van jeugdkanker zichzelf anders dan leeftijdsgenoten als het gaat om aantrekkelijkheid en zelfvertrouwen, en is deze beoordeling voorspellend voor de uitkomstmaten? 4. Welk impact heeft mogelijke onvruchtbaarheid op dating en intieme relaties?

(Klinische) relevantie

Prettige intieme relaties, een prettig seksleven, en het mogelijke stichten van een gezin zijn centrale aspecten voor een goede kwaliteit van leven en alge­hele tevredenheid. Als wij weten of overlevers van jeugdkanker hier problemen mee ervaren en we inzicht hebben in de onderliggende mechanismen kan er passende zorg aangeboden worden of zelfs tijdens of kort na de behandeling geïntervenieerd worden op deze mechanismen.

Translatie/ implementatie