Validatie van de Nederlandse eHealth Impact Questionnaire (eHIQ-NL) in kankerpatiënten

<-- Home Kennishub

De eHIQ-NL: een vragenlijst om het gebruik van eHealth applicaties te kunnen evalueren vanuit het perspectief van de patiënt als eindgebruiker.

image

Introductie

Het gebruik van eHealth neemt enorm toe, maar het is lasting om het gebruik ervan te evalueren vanuit het perspectief van de patiënt. In Nederland is nog geen goede vragenlijst beschikbaar om eHealth applicaties te evalueren vanuit het perspectief van de gebruiker. Kelly, Jenkinson en Ziebland (2013) hebben de eHealth Impact Questionnaire ontwikkeld. Deze vragenlijst bestaat uit vijf thema’s: (i) het gebruik van eHealth om informatie te winnen, (ii) het gebruik van eHealth om je gesteund te voelen, (iii) het gebruik van eHealth om met lotgenoten in contact te komen, (iv) het gebruik van eHealth om geschikte gezondheidszorg te identificeren, en (v) het gebruik van eHealth om gezondheidsgedrag te verbeteren.

Doel studie

Het doel van dit project is om de eHealth Impact Questionnaire naar het Nederlands te vertalen, en om de psychometrische eigenschappen te testen in een Nederlandse populatie van eHealth gebruikers, te weten kankerpatiënten die gebruik maken van www.kanker.nl.

Vraagstelling/ hypotheses

Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de eHIQ-NL? De hypothese is dat de eHIQ-NL een acceptabele tot goede construct validiteit, convergente validiteit, interne validiteit, split-half betrouwbaarheid, en test-hertest betrouwbaarheid heeft.

(Klinische) relevantie

Gezien de grote toename van eHealth is het belangrijk dat er een goede vragenlijst beschikbaar komt om het gebruik van eHealth vanuit het perspectief van de gebruiker te kunnen evalueren. De eHIQ-NL kan gebruikt worden om eHealth applicaties door te ontwikkelen en met elkaar te kunnen vergelijken.

Translatie/ implementatie

De eHIQ-NL zal vrij beschikbaar komen voor eHealth ontwikkelaars, aanbieders en gebruikers.