Vrouwen en partners met intieme problemen vanwege borstamputatie met of zonder borstreconstructie

<-- Home Kennishub

‘Steeds meer vrouwen met een borstamputatie ondergaan borstreconstructie. Uit een korte termijn studie is gebleken dat circa 30% nog steeds aanpassingsproblemen heeft na borstreconstructie.’

Introductie

Jaarlijks wordt een groot aantal vrouwen geconfronteerd met borstkanker en een aanzienlijk deel hiervan ondergaat een borst­amputatie. Een groeiend percentage vrouwen kiest hierna voor borstreconstructie. Het doel van borstreconstructie is dat het de kwaliteit van het leven van de vrouw en van de in­tieme relatie verbetert. Op de korte termijn is gebleken dat circa 30% van de vrouwen na de operatie aanpassingspro­blemen rapporteert. De behoefte aan informatie en aanvullende hulp wordt nu onderzocht, tezamen met de lange termijn effecten van borstamputatie met of zonder borstreconstructie. Ook worden de ervaringen, informatie­ en hulpbehoeftes van partners onderzocht.

Doel studie

Het onderzoeken van de lange termijn effecten van een borstamputatie met op zonder reconstructie op het lichaams­beeld, seksualiteit en de partnerrelatie door middel van vragenlijsten en interviews met zowel patiënten als partners. Ten tweede wordt onderzocht wat de informatie­ en hulpbehoeftes zijn van patiënten en partners die te maken heb­ben met borstamputatie vanwege (een verhoogd risico op) borstkanker.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat is de psychologische impact van borstamputatie met of zonder borstreconstructie op de lange termijn? 2. Hoe ervaren de partners de borstamputatie met of zonder borstreconstructie van hun vrouw?Wat zijn potentiele bar­rières in de intieme relatie en wat zijn de informatie­ en hulpbehoeftes van patiënt en partner?

(Klinische) relevantie

Een groot percentage vrouwen in Nederland wordt jaarlijks gediagnosticeerd met borstkanker en ondergaat naar aan­leiding hiervan een borstamputatie. Steeds meer vrouwen kiezen hierna voor een borstreconstructie. Omdat borstre­constructie wordt aangeboden om de kwaliteit van leven te verbeteren, is het van groot belang om de psychologische effecten en de informatie­ en hulpbehoeftes te onderzoeken om zo nodig de patiëntenvoorlichting en ­begeleiding te verbeteren.

Translatie/ implementatie

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen de landelijke richtlijnen van de zorg en nazorg van borstamputatie en borstreconstructie worden aangescherpt. Vervolgens kan ervoor worden gezorgd dat patiënten en partners zo vol­ledig mogelijk worden voorzien van informatie en indien nodig of gewenst kan er aanvullende psychosociale hulp worden aangeboden.