‘Werk na kanker’ is een promotieonderzoek naar de invloed van de late gevolgen van kanker en de behandeling van kanker op het werkvermogen. Ook de invloed van diverse andere factoren wordt onderzocht, zoals de regelmogelijkheden in het werk, de werkdruk, het gedrag van de leidinggevende of collega’s en het vertrouwen in het eigen kunnen.

image

Introductie

Steeds meer mensen krijgen kanker. In Nederland wordt de diagnose kanker jaarlijks bij meer dan 100.000 mensen gesteld. Dat betreft ieder jaar naar schatting circa 40.000 werkenden. De behandeling wordt steeds beter en de overlevingskans is door de jaren heen gestegen, waardoor steeds meer mensen die kanker hebben gehad weer aan het werk zijn of blijven werken. Bovendien gaat de pensioenleeftijd langzaam omhoog. Dit alles heeft tot gevolg dat de groep werkenden die in het verleden kanker heeft gehad, steeds groter wordt. Kanker en kankerbehandeling blijven vaak niet zonder gevolgen. Late gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn: vermoeidheid, concentratieproblemen, lymfeoedeem, gewichtsproblemen en de angst voor de terugkeer van kanker. Deze late gevolgen kunnen invloed hebben op het functioneren op de werkvloer en op het werkvermogen.

Doel studie

Door dit onderzoek wordt duidelijk wat er nodig is om te zorgen dat mensen die kanker hebben gehad kunnen blijven werken en werkvermogen behouden. Deze informatie is niet alleen van belang voor diegenen die na kanker aan het werk zijn, maar ook voor hun collega’s en leidinggevenden en iedereen die mensen met werk na kanker ondersteunt.

Vraagstelling/ hypotheses

Vraagstellingen die in de longitudinale, kwantitatieve deelstudie worden beantwoord, zijn bijvoorbeeld: - Hebben werkende (ex-)kankerpatiënten met late gevolgen van de kanker(behandeling), zoals vermoeidheid, cognitieve klachten, fysieke klachten, angstgevoelens of depressieve gevoelens, een lager werkvermogen dan werkende (ex-)kankerpatiënten die de betreffende klacht in mindere mate ervaren? - Is er sprake van een modererende werking van job resources (bijvoorbeeld autonomie, sociale steun door collega's, een ondersteunende leidingevende stijl, etc.) en/of van bijvoorbeeld psychologisch kapitaal of job crafting op het veronderstelde verband tussen late gevolgen van kanker (behandeling) en werkvermogen? In kwalitatieve deelstudies wordt onderzoek gedaan naar het perspectief van de werkenden na kanker zelf, van direct leidinggevenden en van professionals die (ex-)kankerpatiënten begeleiden, coachen of ondersteunen vanuit een professionele rol (zoals bedrijfsartsen, klinisch arbeidsgeneeskundigen oncologie, HRM'ers, coaches, etc.).

(Klinische) relevantie

Dit onderzoek is nodig omdat er op dit moment nog onvoldoende bekend is over de groep werkenden waarbij de diagnose kanker langere tijd geleden is gesteld. Het onderzoek richt zich op alle mensen die werken na kanker, dus bijvoorbeeld in loondienst, als uitzendkracht, ondernemer of zzp’er.

Translatie/ implementatie

De terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek zal via verschillende kanalen plaatsvinden zodat de informatie de diverse groepen belanghebbenden bereikt. Het gaat daarbij o.a. om de werkenden die in het verleden de diagnose kanker kregen zélf, HRM’ers, bedrijfsartsen, patiëntenverenigingen, relevante beroepsverenigingen, een aantal kenniscentra en diverse andere professionals die werkenden na kanker ondersteunen (zoals bijvoorbeeld job coaches).
Publicaties
  • Boelhouwer, Ingrid G., Willemijn Vermeer, and Tinka van Vuuren. "The associations between late effects of cancer treatment, work ability and job resources: a systematic review." International archives of occupational and environmental health 94, no. 2 (2021): 147-189. - publicatie openen
  • Boelhouwer, Ingrid G., Willemijn Vermeer, and Tinka van Vuuren. "Late effects of cancer (treatment) and work ability: guidance by managers and professionals." BMC public health 21, no. 1 (2021): 1-17. - publicatie openen
  • Boelhouwer IG, Vermeer W and van Vuuren T (2022). Late Effects of Cancer Treatment, Job Resources, and Burnout Complaints Among Employees With a Breast Cancer Diagnosis 2–10 Years Ago: A Longitudinal Study. Frontiers in Psychology, 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.793138 - publicatie openen
  • Boelhouwer I.G., Vermeer W. and Van Vuuren T. (2022). Work ability among employees 2-10 years beyond breast cancer diagnosis: Late treatment effects and job resources – A longitudinal study. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, Pre-press. doi: 10.3233/WOR-211288
  • Boelhouwer, I. (2022). Work functioning beyond return to work past cancer diagnosis (thesis) - publicatie openen