Early Career Research Network (ECRN)

Early Career Research Network (ECRN)

Het Early Career Research Network (ECRN) zet zich in om beginnend onderzoekers in de psychosociale oncologie met elkaar te verbinden en hen te stimuleren om zich te ontwikkelen tot excellente wetenschappers.

Voor wie?

Het ECRN is opgericht voor onderzoekers binnen de psychosociale oncologie (PSO) in de eerste 10 jaar van hun wetenschappelijke carrière.

Waarom het ECRN?

Het ECRN biedt early career onderzoekers de gelegenheid om:

 • het vakgebied PSO (beter) te leren kennen;
 • een netwerk op te bouwen binnen het vakgebied;
 • kennis en ervaring uit te wisselen met andere onderzoekers;
 • op de hoogte te blijven van onderzoek, activiteiten en gebeurtenissen binnen de PSO;
 • onderzoeksvaardigheden verder te ontwikkelen;
 • contacten te leggen met clinici om translatie tussen onderzoek en praktijk te bevorderen.

Activiteiten

Het ECRN organiseert regelmatig evenementen zoals een Research Day en Praktijkdag. Houd de agenda in de gaten voor aankomende evenementen.

Research Day

Jaarlijks wordt de ECRN Research Day georganiseerd. Terugkerende onderdelen van deze bijeenkomst zijn een presentatie door een senioronderzoeker in de PSO en een presentatie en/of workshop om de professionele en/of persoonlijke ontwikkeling van early career onderzoekers te bevorderen. De Research Day biedt de mogelijkheid om laagdrempelig te netwerken met andere onderzoekers in de PSO.

Klik hier voor een impressie van de afgelopen Research Day.

Praktijkdag

Jaarlijks wordt een ECRN Praktijkdag georganiseerd. Met een selecte groep onderzoekers bezoeken we een praktijkinstelling (bijvoorbeeld een ziekenhuis) of een andere organisatie die raakvlakken heeft met de PSO (bijvoorbeeld het KWF Kankerbestrijding). De Praktijkdag heeft als doel om kennistranslatie tussen onderzoek, praktijk en beleid te bevorderen.

Klik hier voor een impressie van de afgelopen Praktijkdag.

Informatie

Wij houden ECRN-leden op de hoogte van ECRN-activiteiten en belangrijke ontwikkelingen binnen de PSO via e-mail, NVPO-nieuwsbrief, NVPO-website en sociale media (LinkedIn en Twitter).

Ondersteunende PI’s

 • dr. Robbert Sanderman UMCG
 • dr. Lonneke van de Poll UVT
 • dr. Anne Stiggelbout LUMC
 • dr. Irma Verdonck VUMC
 • dr. Martha Grootenhuis AMC/EKZ
 • dr. Joost Dekker VUMC
 • dr. Judith Prins Radboud UMC
 • dr. Mariët Hagedoorn UMCG
 • dr. Neil Aaronson NKI-AVL
 • Josette Hoekstra-Weebers UMCG

Lidmaatschap

Aanmelden
Om je aan te melden bij het ECRN moet je lid zijn van de NVPO. De contributie van NVPO lidmaatschap is €85 per jaar. Daarna kun je je aanmelden voor het ECRN. Aan lidmaatschap van het ECRN zijn geen extra kosten verbonden. Voor sommige activiteiten kan een kleine financiële bijdrage worden gevraagd.

Aanmelden voor ECRN

Afmelden
Om je af te melden kun je een e-mail sturen naar ECRN@nvpo.nl o.v.v. Afmelding ECRN. Wij vernemen graag de reden van je afmelding. Uitschrijving uit het netwerk is automatisch van kracht indien het lidmaatschap van de NVPO wordt opgezegd.

Lid worden?

Je kunt lid worden van het ECRN als je lid bent van de NVPO. Indien je geen lid bent van de NVPO, dan verzoeken wij je eerst lid te worden voordat je kan aanmelden.