Archief: 27e NVPO-congres – 2021

27ste virtuele NVPO-congres 2021


Gepersonaliseerde kankerzorg: van ‘one size fits all’ naar ‘which size fits who

Het 27ste congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) vindt online plaats op vrijdag 19 maart 2021. Het thema van deze virtuele editie van het congres is Gepersonaliseerde kankerzorg: van ‘one size fits all’ naar ‘which size fits who’.

De klinische- en psychosociale oncologische zorg wordt steeds vaker op maat gemaakt aangeboden. Iedere patiënt is ten slotte uniek. Tijdens dit congres zullen de nieuwste inzichten op het gebied van gepersonaliseerde kankerzorg worden gepresenteerd. Het thema van het congres is “Gepersonaliseerde kankerzorg: van ‘one size fits all’ naar ‘which size fits who’’. Het jaarlijkse NVPO-congres zal vergelijkbaar met de vorige editie online plaatsvinden. Het congres zal bestaan uit een plenair ochtendprogramma en voor de liefhebbers, tegen aanvullende betaling, verdiepende online workshops in het middagprogramma. 

De online deuren van dit congres zijn geopend voor alle psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, (para)medici, onderzoekers, beleidsmakers of anderen die werkzaam zijn in zorg, onderzoek of beleid voor patiënten met kanker. U kunt zich inschrijven voor deelname aan het congres. Kijk voor nadere informatie en het uitgebreide programma op onze website: www.nvpo.nl 

Presentaties

Accreditatie is toegekend door:

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen & Psychotherapeuten (FGzPT) in aanvraag
  • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (NIP) in aanvraag
  • Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) toegekend met 1 punt in categorie vakbekwaamheid
  • Verpleegkundige en verzorgende (V&VN) met 4 punten
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)  met 4 punten

Programma

09.15Opening congres Dr. Miranda Velthuis, voorzitter congrescommissie
09.20 – 12.00Ochtendprogramma
09:20Introductie dagvoorzitter Fien Vermeulen
Fien is bekend als radio DJ, zal het ochtendprogramma voorzitten. Fien werd op 21-jarige leeftijd gediagnosticeerd met lymfeklierkanker. Onlangs kwam haar boek ‘Het regent zonnestraten’ uit, waarin zij volledig schaamteloos verteld over de levensbedreigende ziekte die haar trof en de impact daarvan op haar leven
09:30Behandeling op maat; de stand van zaken anno 2021
Prof. dr. Rene Bernards, moleculair bioloog, Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut

De vijfjaar overleving van kanker neemt gemiddeld met 0,5% per jaar toe van zo’n 50% in de jaren 70 van de vorige eeuw tot rond de 67% nu. De verschillen tussen kankertypen zijn groot. Zo is de gemiddelde 5 jaar overleving van pancreascarcinoom rond de 8% en die van prostaatkanker bijna 99%. Dit toont al aan dat kankers enorm verschillen afhankelijk van het orgaan van oorsprong. Maar zelfs binnen een enkel kankertype zijn er grote verschillen. De zogenaamde “triple negative” borstkankers hebben een slechtere prognose dan de oestrogeenreceptor positieve tumoren. Een “disruptive innovation” in het veld van oncologie was de ontwikkeling van grootschalige DNA-sequentie technologieën, die het mogelijk maken het hele menselijk genoom in kaart te brengen voor een steeds lagere prijs. Anno 2021 kan het DNA-sequentie van elke kanker van kop tot staart worden bepaald voor rond de 1000 euro, waardoor we inzicht krijgen in alle genetische veranderingen die ten grondslag liggen aan de ontspoorde celdeling. Daarmee worden ook mogelijkheden voor nieuwe (experimentele behandelingen opgespoord. Ik zal voorbeelden laten zien van de Nederlandse DRUP studie, waarin het tumor DNA van patiënten met uitbehandelde kanker wordt geanalyseerd en de patiēnten op basis van die inzichten behandeld worden.
10:00  AYA’s met kanker: new kids on the block?!
Dr. Suzanne Kaal, internist-oncoloog, Radboudumc
Projectleider AYA Kenniscentrum Radboudumc en regio Midden-Oost Bestuurslid Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk

AYA’s (adolescents and young adults) zijn jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Jongvolwassenen hebben specifieke zorgbehoeften passend bij hun levensfase. Zij hebben vragen over bijvoorbeeld studeren, starten op de arbeidsmarkt, een kinderwens, het aangaan van relaties, enzovoorts. AYA-zorg heeft oog voor alle aspecten die spelen in het leven van deze jonge mensen. In deze lezing wordt ingegaan op de leeftijdsspecifieke uitdagingen in deze groep en hoe de zorg voor hen georganiseerd is.
10:30 – 10:40Koffie pauze
10.45Gepersonaliseerde aanpak in de nazorg bij kanker
Dr. Jolanda Friesen-Storms, docent-onderzoeker verpleegkunde en lectoraat autonomie en participatie van chronisch zieken, Zuyderland

Samen met verpleegkundigen en patiënten hebben wij een gespreksmodel voor een nazorggesprek ontwikkeld waarbij de gevolgen van kanker en  kankerbehandeling met behulp van een vragenlijst en een visueel hulpmiddel in kaart worden gebracht. Op basis hiervan stellen de verpleegkundige en de patiënt samen een persoonlijk nazorgplan op, waarbij  rekening gehouden wordt met de doelen, wensen en persoonlijke situatie van de patiënt. Hierdoor krijgt de patiënt een nazorgadvies dat meer op maat gemaakt is .
 
11:15Waarom leefstijl interventies vaak mislukken… en hoe je maatwerk slim kan inzetten!
Dr. Carin Schroder, GZ-psycholoog, Healthsupport4you

Een gezonde leefstijl heeft positieve effecten op de uitkomsten van de behandeling na de diagnose kanker. En toch volgen veel patiënten leefstijl adviezen, zoals blijf actief en eet gezond, niet of onvoldoende op. Is dit onwil of speelt iets anders? Is eigenlijk wel duidelijk wat de patiënt wel of niet moet doen? Wat kun jij als hulpverlener doen om patiënten te helpen om gedrag dat passend is bij een gezonde leefstijl uit te voeren en hoe personaliseer je dit?

11:45Op maat gemaakte psychologische behandeling  
Dr. Annemarie Braamse, postdoc/GZ-psycholoog AmsterdamUMC

Veel patiënten met kanker hebben tijdens of na de behandeling last van klachten als vermoeidheid, angst en somberheid. Deze klachten kunnen zeer ingrijpend zijn en langdurig het leven overhoop halen. Er zijn effectieve behandelingen, maar de uitkomsten van deze behandelingen wisselen per patiënt. Dr. Annemarie Braamse zal vanuit haar expertise als GZ-psycholoog en onderzoeker ingaan op, op maat gemaakte psychologische behandeling voor patiënten met kanker. Hoe kunnen we de psychologische behandeling beter afstemmen op de individuele patiënt?
12:15Afsluiting ochtendprogramma + uitreiking NVPO Award
12:30ALV: mogelijkheid overleg met bestuur
Naar aanleiding van de stukken die reeds per e-mail zijn toegestuurd aan de NVPO-leden.
Ervaringsdeskundigen
Jeroen Voorburg
Mijn naam is Jeroen Voorburg, ik ben 54 jaar, vader van een dochter Roanne van 30 jaar en een zoon Levi van 27 jaar. Op 22 februari 2019 is bij mij een tumor in de kop van mijn alvleesklier ontdekt. Lees meer..
Mariska Boshoven
Mariska Boshoven (46 jaar). Ik woon in Utrecht, met mijn vriend Jeroen en zoontje Fynn (4). Onze oncologische achtbaan begon in mei 2016. Ik was 34 weken zwanger toen ik de diagnose hodgkinlymfoom, lymfeklierkanker, kreeg. Tien dagen na de diagnose werd Fynn geboren. Lees meer..
Brigitta Huibregtsen
Na zo’n 12 jaar te hebben rondgelopen met verschillende plekken in mijn gezicht werd in 2010 een huidlymfoom gediagnosticeerd. In eerste instantie Lymfomatoide Papulose maar later werd deze diagnose (daar kwam ik toevallig achter) veranderd in Folliculotrope Mycosis Fungoides. Het leven met een huidlymfoom is niet altijd eenvoudig. Lees meer..

Verdiepende online workshops

13:00 – 14:00Workshop ronde 1
Interactieve workshops
(Op basis van voorinschrijving)
Workshop 1Workshop positiviteit 
Dr. Hilde Buiting, researcher in the field of palliative care & oncology Medical scholar

Hoe positief mag (en kun) je zijn richting patiënten die weten dat zij niet meer te genezen zijn? In hoeverre staat communicatie hierover in contrast met bijvoorbeeld de regelgeving in de WGBO? Ben je als zorgverlener verplicht om de prognose aan een patiënt te verkondigen? Op wat voor manier doe je dit? En hoe doe je dit wanneer je het zelf niet zo goed weet, bijvoorbeeld omdat een middel pas recent
voor patiënten toegankelijk is?

In deze workshop zal in worden gegaan op het thema positiviteit. Welke rol kan de zorgverlener hier in nemen? Wat maakt dat een patiënt met een goed gevoel de spreekkamer of het ziekenhuis verlaat? Welke rol kunnen andere zorgverleners (in positieve dan wel negatieve zin) hebben dan de behandelend arts? Wat doe je als een patiënt naar jouw oordeel zijn/haar situatie te positief of te negatief inschat? Wat doe je als je als zorgverlener het idee hebt dat naasten van de patiënten een niet reëel beeld van de werkelijkheid hebben?

Taboes:
Het lijkt met taboe omgeven om patiënten die weten dat zij niet meer te genezen zijn, met een positief gevoel het ziekenhuis te laten verlaten. Hoe komt dat? Hoe erg is het wanneer patiënten niet de gehele waarheid weten, maar daarmee wel een betere kwaliteit van leven hebben dan wanneer zij de volledige waarheid horen (die soms zelfs moet worden teruggedraaid omdat deze informatie achteraf niet bleek
te kloppen?).
Workshop 2 Seksualiteit en intimiteit
Drs. Ilaniek Zantingh, Gz-psycholoog / seksuoloog NVVS, Centrum voor Kwaliteit van Leven Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis & Drs. Dorien Tange, belangenbehartiger Laatste levensfase, seksualiteit & intimiteit, NFK

Kanker en seksualiteit/intimiteit – onderwerpen die op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken lijken te hebben. Maar niets is minder waar. Kanker heeft grote invloed op de beleving van seksualiteit en intimiteit. Problemen met seksualiteit en intimiteit kunnen ontstaan als gevolg van de behandeling (chemotherapie, medicatie, operaties), maar ook psychologische factoren spelen een rol. De ziekte kan van invloed zijn op lichaamsbeeld en zelfbeeld, op de verhouding tussen partners, en op de rol van seksualiteit in de relatie.

Helaas is praten over seksualiteit vaak nog omgeven met taboes. Het onderwerp leidt tot gêne bij zowel zorgverlener als patiënt. Toch willen de meeste patiënten graag dat de zorgverlener het gesprek over seksualiteit begint. Hoe kanker van invloed kan zijn op seksualiteit en hoe het onderwerp bespreekbaar gemaakt kan worden in de spreekkamer is het onderwerp van deze workshop.
          Workshop 3  Als kanker je gezin treft
Dr. Eline Aukema, GZ-psycholoog en hoofd Ingeborg Douwes Centrum Dr. Marthe Egberts, orthopedagoog en postdoctoraal onderzoeker, Ingeborg Douwes Centrum en Universiteit Utrecht

Een aanzienlijk deel van de patiënten met kanker heeft kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Een kankerdiagnose treft het hele gezin. Alle gezinsleden moeten omgaan met het gevoel van dreiging en onzekerheid dat gepaard gaat met de diagnose en moeten zich aanpassen aan de verandering die de ziekte met zich meebrengt. Ouders vragen zich af hoe ze hun kind(eren) zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en begeleiden. Wat begrijpen kinderen van kanker en hoe communiceer je met hen over deze ziekte? En wat hebben ze nodig?

In deze workshop zal aandacht worden besteed aan de impact van kanker op het gezin en thema’s als communicatie, omgaan met emoties en opvoeding. Deelname aan deze workshop zal zowel de theoretische kennis over de impact van kanker op het gezin vergroten als praktische handvatten bieden voor het begeleiden van gezinnen.
Workshop 4Workshop: Kanker en werk(hervatting)
Dr. Ton Jenner, bedrijfsarts/-consulent Oncologie, Omtrend

Ton Jenner is werkzaam als zelfstandig bedrijfsartsconsulent oncologie. Hij begeleidt en adviseert werkenden met kanker tijdens en na de behandelingen. Verwijzers zijn onder andere bedrijfsartsen, oncologisch fysiotherapeuten, oncologen, verpleegkundig specialisten oncologie en psychologen. Zijn inzet is er op gericht om werkenden met/na kanker te ondersteunen in het herstel en behoud van arbeidsvermogen.

In deze interactieve workshop zoeken we gezamenlijk naar mogelijkheden en handvatten om aandacht voor werk te integreren en toe te passen in jouw eigen dagelijkse praktijk en hoe aandacht voor werk structureel plaats kan krijgen binnen de zorgprocessen. 

14:15 – 15:15Workshop ronde 2
Herhaling interactieve workshops
(Op basis van voorinschrijving)
– Workshop 2: Seksualiteit en intimiteit
– Workshop 3: Als kanker je gezin treft
– Workshop 4: Kanker en werk(hervatting)

Bekijk het volledige programma als Pdf.


Sponsoren
NVPO Congres commissie 

  • Femke Jansen
  • Chantal Lammens
  • Belle de Rooij
  • Miranda Velthuis (voorzitter)

Congres secretariaat

Congress Care | Europalaan 16 | Postbus 440 | 5201 AK ‘s-Hertogenbosch | www.congresscare.com | info@congresscare.com | +31(0)73 6901415

Annuleringsvoorwaarden:

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 24 februari 2021 vindt restitutie plaats onder zonder kosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden


Eerdere congressen