Het doel is het verminderen van psychische problemen waaronder stress, depressie en angst voor terugkeer van kanker.


Beschrijving interventie

De Buddy mindfulness interventie volgt het protocol van Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT). Er zijn twee varianten beschikbaar, namelijk blended MBCT en de online zelfhulp MBCT. Beide varianten bestaan uit acht wekelijkse sessies van 2,5 uur en een stiltedag van 6 uur meditatie. Daarnaast wordt deelnemers gevraagd zes dagen per week, 45 minuten per dag, mindfulness oefeningen te doen en registraties bij te houden. In de blended interventie zullen sessie 1, 4, 6 en 8 in een groep gevolgd, onder begeleiding van een mindfulness trainer. Deze groepen kunnen met behulp van video conferencing software online gevolgd worden. Mindfulness oefeningen, psycho-educatie en groepsdiscussie komt hierin aan bod. De overige sessies worden zelfstandig doorlopen in een online zelfhulpprogramma, en bestaan uit mindfulness oefeningen, psycho-educatie via infographics, invulopdrachten, en filmpjes van lotgenoten. Door een virtuele coach wordt, op basis van gerapporteerde ervaringen van patiënten, automatisch persoonlijke feedback gegeven. Daarnaast krijgen deelnemers aan de blended MBCT e-mail feedback van hun mindfulness trainer op basis van de door hen ingevulde ervaringen. In de online zelfhulp MBCT worden alle sessies in het online zelfhulpprogramma, dat hierboven is omschreven, zelfstandig doorlopen zonder begeleiding van een mindfulness trainer. Daarbij wordt enkel gebruik gemaakt van de automatische feedback van de virtuele coach, en is geen (e-mail) feedback van een mindfulness trainer. Ook zijn er geen groepsbijeenkomsten, het is een individueel programma. Hoewel deze interventie in 8 of 9 weken afgerond kan worden, biedt het veel flexibiliteit en is het mogelijk hiervoor meer tijd te nemen.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


De interventies in het Buddy project zijn gebaseerd op de MBCT programma’s van het BeMind project. In het BeMind project werden 245 patiënten met kanker gerandomiseerd naar reguliere groepsMBCT onder begeleiding van een mindfulness trainer, een online MBCT programma dat individueel werd doorlopen met wekelijks e-mail feedback van een mindfulness trainer of een wachtlijst-controlegroep die gebruikelijke zorg ontving. Zowel groepsMBCT als online MBCT bleken effectief in het verminderen van angst- en depressieve klachten in vergelijking met de controlegroep. Ook waren beide mindfulness programma’s kosteneffectief. De online MBCT bleek op de lange termijn iets effectiever te zijn dan de reguliere groepsMBCT.
Publicaties
  • Compen et al. (2018). Face-to-Face and Internet-Based Mindfulness-Based Cognitive Therapy Compared With Treatment as Usual in Reducing Psychological Distress in Patients With Cancer: A Multicenter Randomized Controlled Trial. J. Clin. Oncol. - publicatie openen
  • Cillessen et al. (2018). Consolidation and prediction of long-term treatment effect of group and online mindfulness-based cognitive therapy for distressed cancer patients. Aca Oncol. - publicatie openen
  • Compen et al. (2020). Cost-utility of individual internet-based and face-to-face Mindfulness-Based Cognitive Therapy compared with treatment as usual in reducing psychological distress in cancer patients. Psychooncology. - publicatie openen