Het hoofddoel van deze therapie is het gevoel van zin- of betekenisgeving bij mensen met kanker te vergroten, zodat zij beter met het leven kunnen omgaan na een curatieve kankerbehandeling of als genezing niet meer mogelijk is.


Beschrijving interventie

Deze therapie bestaat uit acht groepssessies en is erop gericht om nieuwe manieren van zingeving te ervaren en dit in een bredere context te plaatsen. Tijdens de groepssessie wisselen deelnemers ervaringen uit over zingeving na kanker. Er wordt theoretische uitleg gegeven over wat bronnen van zingeving zijn, en deelnemers doen oefeningen en maken huiswerkopdrachten. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een MCGP-getrainde psycholoog.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


Zowel voor de effectiviteit van zingevingstherapieën in het algemeen, als voor meaning-centered therapy voor mensen met kanker is goede wetenschappelijke onderbouwing. In een Nederlandse RCT met 170 deelnemers werd gevonden dat de zingevingsinterventie ‘Kanker en persoonlijke zingeving’ effectief is in het verbeteren van zingeving, het versterken van psychologisch welzijn en het verminderen van psychologische distress. Uit een kostenutiliteitsstudie bleek dat deze interventie ook kosteneffectief is.
Publicaties
  • Van der Spek et al. (2017). Efficacy of meaning-centered group psychotherapy for cancer survivors: a randomized controlled trial. Psychol. Med. - publicatie openen
  • Van der Spek et al (2018). Cost-utility analysis of meaning-centered group psychotherapy for cancer survivors. Psychooncology. - publicatie openen