In de cursus leren de deelnemers samen beter omgaan met vervelende en lastige gevolgen van de ziekte.


Beschrijving interventie

Het Op Koers programma bestaat uit cursussen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (8-30) die onder behandeling zijn of zijn geweest voor kanker. In de cursus leren deelnemers samen beter omgaan met vervelende en lastige gevolgen van de ziekte. In de cursus wordt met behulp van video’s, spellen en groepsdiscussies aandacht besteed aan hoe je om kunt gaan met; 1) late effecten/gevolgen van de ziekte, 2) piekeren en somberheid, 3) spanning/ontspanning, en 4) reacties uit de omgeving. De cursus voor kinderen (8-12 jaar) bestaat uit zes wekelijkse sessies van 90 minuten in het ziekenhuis. De cursus voor jongeren, broers/zussen, jongvolwassenen en ouders wordt online aangeboden en bestaat uit zes wekelijkse chatsessies van 90 minuten in een gesloten online chatbox. De cursus wordt begeleid door twee cursusleiders (psychologen en maatschappelijk werkers) en vindt plaats op een vastgesteld tijdstip.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)Publicaties
  • Maurice-Stam et al. (2014). Feasibility of an Online Cognitive Behavioral-based Group Intervention for Adolescents Treated for Cancer: a Pilot Study. Journal of Psychosocial Oncology. - publicatie openen
  • Scholten et al. (2013). Efficacy of Psychosocial Group Intervention for Children with Chronic Illness and their Parents. Pediatrics. - publicatie openen
  • Scholten (2011). A cognitive behavioral based group intervention for children with a chronic illness and their parents: a multicentre randomized controlled trial. BMC Pediatrics - publicatie openen
  • Douma et al. (2019). Online cognitive-behavioral group intervention for adolescents with chronic illness: A pilot study. Clinical Practice in Pediatric Psychology. - publicatie openen
  • Douma et al. (2020). Matching Psychosocial Support Needs of Parents of a Child with a Chronic Illness to a Feasible Intervention. Maternal and Child Health Journal. - publicatie openen