In de cursus leren de deelnemers samen beter omgaan met uitdagingen van de ziekte. Het doel is het voorkomen of verminderen van problemen in het psychosociaal welzijn.


Beschrijving interventie

Het Op Koers programma bestaat uit cursussen voor kinderen (8-12 jaar), jongeren (12-18 jaar) en jongvolwassenen (survivors 18-30 jaar) die onder behandeling zijn of zijn geweest voor kanker, hun ouders en broers/zussen. In de cursus leren deelnemers samen beter omgaan met de uitdagingen van de ziekte. In de cursus wordt met behulp van video’s, spellen en groepsdiscussies/lotgenotencontact aandacht besteed aan hoe je om kunt gaan met; 1) late effecten/gevolgen van de ziekte, 2) piekeren en somberheid, 3) spanning/ontspanning, en 4) reacties uit de omgeving. De cursus voor kinderen (8-12 jaar) bestaat uit zes wekelijkse sessies van 90 minuten in het ziekenhuis. De cursus voor jongeren, broers/zussen, jongvolwassenen en ouders wordt online aangeboden en bestaat uit zes wekelijkse chatsessies van 90 minuten in een gesloten online chatbox. De cursus wordt begeleid door twee cursusleiders (psychologen en maatschappelijk werkers) en vindt plaats op een vastgesteld tijdstip.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


In the 25 years of developing the Op Koers intervention, many intervention development and evaluation activities were conducted, partly described in 15 publications in international peer-reviewed journals. The efforts resulted in the availability of 15 separate Op Koers modules that are part of standard care in several Dutch hospitals. Four different modules of the Op Koers Intervention have been studied in randomized controlled trials (RCT’s), (Douma, Maurice-Stam, Gorter, Houtzager, et al., 2021; Douma, Maurice-Stam, Gorter, Krol, et al., 2021; Scholten et al., 2015; Scholten et al., 2013). All modules showed positive effects on both coping skills and emotional functioning.
Publicaties
  • Maurice-Stam et al. (2014). Feasibility of an Online Cognitive Behavioral-based Group Intervention for Adolescents Treated for Cancer: a Pilot Study. Journal of Psychosocial Oncology. - publicatie openen
  • Scholten et al. (2013). Efficacy of Psychosocial Group Intervention for Children with Chronic Illness and their Parents. Pediatrics. - publicatie openen
  • Scholten (2011). A cognitive behavioral based group intervention for children with a chronic illness and their parents: a multicentre randomized controlled trial. BMC Pediatrics - publicatie openen
  • Douma et al. (2019). Online cognitive-behavioral group intervention for adolescents with chronic illness: A pilot study. Clinical Practice in Pediatric Psychology. - publicatie openen
  • Douma et al. (2020). Matching Psychosocial Support Needs of Parents of a Child with a Chronic Illness to a Feasible Intervention. Maternal and Child Health Journal. - publicatie openen
  • Douma, M., Maurice-Stam, H., Gorter, B., Krol, Y., Verkleij, M., Wiltink, L., Grootenhuis, M.A., Scholten, L. (2021). Positive effects of an online psychosocial group intervention on anxiety and depression in parents of children with a chronic illness: A randomized controlled. Journal of Pediatric Psychology, 46(2),123-134.
  • Douma, M., Maurice-Stam. H., Gorter, B., Houtzager, B.A., Vreugdenhil, H.J.I., Waaldijk-van Schaik, M., Wiltink, L., Grootenhuis, M.A., Scholten, L. (2021). Online psychosocial group intervention for adolescents with a chronic illness: A randomized controlled trial. Internet Interventions, 26, 100447.
  • Oueslati R, Reis R, de Vries CM, Slager MT, van der Sijp J, Stiggelbout AM, Touwen DP (2022) Towards cultural sensitive shared decision making in oncology: A study protocol integrating bioethical qualitative research on shared decision-making among ethnic minorities with ethical reflection, International Journal of Qualitative Methods, 21:1-12. - publicatie openen
  • Van Erp, L.M.E., Maurice-Stam, H., Beek, L., Kremer, L.C.M., den Hartogh, J., van Gorp, M., Huizinga, G.A., Grootenhuis, M.A. (2023). Online cognitive-behavioral group intervention for young adult survivors of childhood cancer: A pilot study. Journal of Psychosocial Oncology, 4(5):518-538. - publicatie openen
  • Joosten, M. M. H. Maurice‐Stam, H., van Gorp, M., Beek, R.L., Stremler‐van Holten, D., Scholten, L., Grootenhuis .M.A. (2024). Efficacy of Op Koers Online, an online group intervention for parents of children with cancer: Results of a randomized controlled trial. Psycho-oncology, 33(1) - publicatie openen