Middels aerobic en krachttrainingsprogramma een positief effect hebben op onder andere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, vermoeidheid en fysiek functioneren na slokdarmkankerchirurgie.


Beschrijving interventie

Het gecombineerde trainingsprogramma met oefeningen voor uithoudingsvermogen en kracht vindt gedurende 12 weken 2 keer per week plaats. De sessies duren een uur en vinden plaats onder supervisie van een fysiotherapeut, die dichtbij het woonadres van de patiënt werkzaam is. De fysiotherapeut traint met de patiënt volgens een vastgesteld en vooraf verstrekt protocol. De oefeningen worden geïndividualiseerd naar het niveau van de patiënt. Voor het trainen van uithoudingsvermogen zal dit gebeuren aan de hand van de hartslagreserve, bepaald bij een maximale inspanningstest. Voor het trainen van kracht wordt het trainingsprogramma opgesteld aan de hand van 15/20-repitiemaximum tests voor elke afzonderlijke te trainen spiergroep. Daarnaast krijgt men het advies om naast het beweeprogramma, elke dag minstens 30 minuten matig intensief te bewegen.

Wetenschappelijke evidentie

Wordt momenteel onderzocht