De interventie beoogt - door reflectie op de eigen levenservaring - de levensvisie, spiritualiteit en veerkracht van mensen met de diagnose kanker te ontwikkelen.


Beschrijving interventie

De training ‘schrijven helpt’ begeleidt bij het schrijven van het eigen levensverhaal. Hierbij gaat het niet om de feitelijkheden van het leven, maar ontdekken deelnemers aan de hand van de eigen levenservaring wat zij belangrijk vinden, wat hen beweegt en wat hun krachten zijn. De training beoogt op deze wijze 1) de levensvisie en spiritualiteit van mensen met kanker te ontwikkelen, 2) hen te ondersteunen in het omgaan met de levensvragen die de diagnose kanker met zich mee kan brengen, en 3) hen in staat te stellen veerkrachtig in het leven te staan. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten gedurende 16 weken en wordt door een geestelijk verzorger, gekwalificeerd volgens de beroepsstandaard VGVZ, gegeven aan groepen van maximaal 8 personen. Deelnemers worden gestimuleerd te reflecteren op existentiële thema’s, zoals waar en hoe zij diep geluk vinden in hun bestaan, waar ze verantwoordelijkheid voor dragen, hoe zij zich kunnen verbinden aan datgene wat hen ten diepste beweegt en hoe zij daar in hun leven concreet vorm aan geven. Dit vormt de basis voor het schrijven van de spirituele autobiografie. Werkvormen zijn individuele schrijf-, associatie- en tekenoefeningen, socratische groepsgesprekken en huiswerkopdrachten.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


De interventie faciliteert spirituele heroriëntatie, spirituele groei en psycho-spiritueel welzijn.
Publicaties
  • Post et al. (2020). Transcending the Suffering in Cancer: Impact of a Spiritual Life Review Intervention on Spiritual Re-Evaluation, Spiritual Growth and Psycho-Spiritual Wellbeing. Religions - publicatie openen