Stepped care programma voor behandeling van psychologische distress bij hematologische maligniteiten

Leestijd: < 1 min

<-- Home Kennishub

Deze behandeling heeft tot doel psychologische distress (gevoelens van somberheid of angst) te verminderen.


Beschrijving interventie

Stepped care bestaat uit (i) het op internet gebaseerde zelfhulpprogramma; het zelfhulpprogramma is gebaseerd op de principes van problem solving therapie. Als na het zelfhulpprogramma psycholgische distress voort blijft bestaan volgt een diagnostische evaluatie, gestandaardiseerd interview en probleemanalyse. Gebaseerd op de hierbij verkregen informatie wordt (ii) met de patiënt een afspraak (‘contract’) gemaakt over de volgende stap: de behandeling in deze stap bestaat uit individuele counseling (ook gebaseerd op de principes van problem solving therapie), medicatie of een gerichte verwijzing (voor psychotherapie, fysiotherapie of maatschappelijk werk).

Wetenschappelijke evidentie

Nee


De interventie is niet effectief gebleken.
Publicaties
  • Braamse et al. (2016). A randomized clinical trial on the effectiveness of an intervention to treat psychological distress and improve quality of life after autologous stem cell transplantation. Annals of Hematolology. - publicatie openen