Deze interventie (begeleid online, of face to face) heeft als doel ernstige vermoeidheid na kanker te verminderen


Beschrijving interventie

Vermoeidheid na kanker wordt behandeld met cognitieve gedragstherapie. De instandhoudende factoren worden geïnventariseerd, en stapsgewijs aangepakt in de behandeling. Mogelijke instandhoudende factoren zijn onder andere het slaap-waakritme, activiteitenpatroon, angst voor recidief, verwerkingsproblemen, sociale steun. Doel van de behandeling is weer ‘gewoon moe’ te worden. Behandelduur is circa 6 maanden waarin ongeveer 12 gesprekken met een psycholoog plaats vinden. Behandelingen worden in het NKCV in Amsterdam UMC, locatie VUmc aangeboden, maar kunnen ook worden gedaan door middel van internettherapie. Beide vormen zijn in onderzoek effectief gebleken. In geval van internettherapie krijgt de patiënt twee gesprekken met een psycholoog, en volgt daarna de behandeling vanuit huis.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat cognitieve gedragstherapie via gesprekken en internettherapie effectief zijn. Het merendeel van de mensen is na afloop van hersteld van vermoeidheidsklachten.
Publicaties
  • Abrahams et al. (2017). The efficacy of Internet-based cognitive behavioral therapy for severely fatigued survivors of breast cancer compared with care as usual: A randomized controlled trial. Cancer. - publicatie openen
  • Gielissen et al. (2006). Effects of cognitive behavior therapy in severely fatigued disease-free cancer patients compared with patients waiting for cognitive behavior therapy: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. - publicatie openen