Stipendium

De redacteuren van het handboek ‘Psychologische Patiëntenzorg in de Oncologie’ besteden sinds een aantal jaar de opbrengsten van dit boek aan stipendia. Een stipendium is een beurs, in dit geval voor mensen werkzaam in de psychosociale zorg of op het terrein van deskundigheidsbevordering psychosociale oncologie. Voor hen bestaan er op dit moment nauwelijks beurzen waarmee zij zich kunnen verdiepen in hun vakgebied.

NVPO Stipendium

Doel

Met dit stipendium wil de redactie de kennis over de psychosociale zorg vergroten. De beurs kan worden toegekend aan hulpverleners of opleiders uit verschillende disciplines in de psychosociale oncologie. Het kan gaan om een bijdrage aan een stage, cursus of opleiding, al dan niet in het buitenland. De reguliere RINO-cursus Psychosociale Oncologie komt niet in aanmerking voor het stipendium. De beurs kan worden aangevraagd voor één of voor meerdere personen; het kan zinvol zijn om met een aantal mensen kennis te verbreden of te verdiepen.

De criteria

De criteria voor toekenning van het stipendium zijn:

  • relevantie voor de psychosociale oncologische zorg
  • originaliteit
  • passend in de loopbaan van de aanvrager(s)
  • motivatie

De procedure

U kunt één keer per jaar een verzoek indienen bij de jury. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 2000. Aanvragen kunnen tot 1 februari 2017 worden ingediend bij Prof. dr. Hanneke de Haes: j.c.dehaes@amc.uva.nl en dienen onderbouwd te worden met:

  • een omschrijving van het belang van de aanvraag
  • een begroting
  • een  CV van de aanvrager(s)
  • indien van toepassing: een ondersteunende brief van de leidinggevende(n) en een bevestiging van de ontvangende organisatie

De leden van de jury

Prof. dr. Hanneke de Haes
Prof. dr. Hanneke de HaesJurylid
Prof. dr. Robbert Sanderman
Prof. dr. Robbert SandermanJurylid
Drs. Leo Gualthérie van Weezel
Drs. Leo Gualthérie van WeezelJurylid

Toegekende stipendium

Afgelopen jaren werden aan de volgende mensen een stipendium uitgereikt:

Dr. Mariska den Heijer (2015)

Monique Baas – Thijssen (2014)
Download het verslag

Sanne Stehouwer, Nanny van de Boogaard-van der Put en Titia Brouwer (2013)

Isabel van Schie (2012)

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

Inschrijven