Persoon: N. Lize

image

‘Hij moet toch eten?’ – Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij patiënten met kanker

In deze studie worden de psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij kanker in kaart gebracht zodat tools kunnen worden ontwikkeld voor patiënten, naasten en hulpverleners. Meer bekendheid en bewustwording van deze problematiek kan bijdragen aan het sneller signaleren en beter bespreekbaar maken ervan.