Deze online gesprekshulp dient om 1) emoties van patiënten én diens naasten bij het moeilijk eten te erkennen 2) het gesprek hierover op te starten met elkaar én de zorgverlener.


Beschrijving interventie

In de gesprekshulp worden mensen met kanker en hun naasten gesprekstechnieken en voorbeeldvragen aangereikt om het gesprek over de gevolgen van het moeilijk eten te starten, met elkaar én met de zorgverlener. Ook dient de gesprekshulp om de gevoelens rondom het moeilijk eten te erkennen. Daarnaast worden er ideeën aangereikt; hoe om te gaan met het moeilijk eten aan de hand van de ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Wetenschappelijke evidentie

Wordt momenteel onderzocht


De gesprekshulp is ontwikkeld op basis van de resultaten van kwalitatief en vragenlijst onderzoek
Publicaties
  • Lize et al. (2020). Psychosocial consequences of a reduced ability to eat for patients with cancer and their informal caregivers: A qualitative study. European Journal of Oncology Nursing - publicatie openen