24-jaars overlevenden van laaggradig glioom

<-- Home Kennishub

image

Introductie

Gezien de gemiddelde overleving van patiënten met een laaggradig glioom ongeveer 7 jaar is, zijn patiënten die meer dan 24 jaar overleven zeldzaam. Wat betreft de counseling en behandeling van patiënten is het niet alleen van belang om de determinanten van de klinische status van deze patiënten te kennen, maar ook de biologische determinanten van langdurige overleving. Ons eerdere onderzoek onder 65 12-jaars overlevers van een laaggradig glioom laat zien dat patiënten die geen radiotherapie ontvingen als primaire behandeling, een stabiele radiologische en cognitieve status hadden. Laaggradig glioompatiënten die radiotherapie ontvingen, hadden daarentegen een progressieve afname van cognitieve functies, zelfs degenen die fractiedoses ontvingen die worden beschouwd als veilig (≤2 Gy). Deze cognitieve beperkingen zijn geassocieerd met radiologische afwijkingen.

Doel studie

Onze eerdere resultaten suggereren dat het risico op langdurige nadelige cognitieve en radiologische veranderingen die samenhangen met radiotherapie in overweging moet worden genomen wanneer de behandeling wordt gepland, om zo cognitieve beperkingen te voorkomen en kwaliteit van leven te verbeteren. We hebben 46 patiënten geïdentificeerd (uit de eerder genoemde 65 patiënten) die na gemiddeld 24 jaar leven nog in leven zijn.

Vraagstelling/ hypotheses

De hoofdstudiedoelstellingen zijn: (1) het bepalen van de impact van de tumor en de behandeling op het cognitief functioneren, de kwaliteit van het leven en het mentale functioneren van patiënten met een laaggradig glioom; en (2) de invloed van de ziekte en de behandeling ervan op de kwaliteit van leven van de mantelzorgers van deze patiënten bepalen. Secundaire doelstellingen zijn het identificeren van klinische, behandelings- en patiënt gerelateerde factoren als voorspeller van het cognitief functioneren en kwaliteit van het leven en door gebruik te maken van zogeheten liquid biopsies, moleculaire tumorkenmerken van langdurig overlevenden te identificeren.

(Klinische) relevantie

Om laaggradig glioompatiënten bij de start van de behandeling optimaal te kunnen voorlichten over de behandelingsmogelijkheden is het niet alleen van belang om voorspellers van de klinische uitkomst van deze patiënten te kennen, maar ook om de biologische determinanten van langdurige overleving van deze patiënten te identificeren. In dit onderzoek streven we ook naar het evalueren van een nieuw bloed gebaseerd platform voor glioompatiënten die klinische besluitvorming, gebaseerd op meerdere liquid biopsies, mogelijk maakt, waardoor zeer invasieve tumorbiopsies worden vermeden evenals het risico op samplebias door tumorheterogeniteit.

Translatie/ implementatie

Uiteindelijk zal deze aanpak de behandeling voor laaggradig glioompatiënten tijdens het hele ziekteproces optimaliseren.