Angst voor terugkeer/ progressie van kanker bij patiënten met GIST, borst- en colorectaalkanker

<-- Home Kennishub

‘Angst voor terugkeer van kanker hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van mensen die behandeld zijn voor kanker.’

Introductie

Angst voor terugkeer van kanker is een angst die iedere patiënt met kanker in meer of mindere mate ervaart en die enorme invloed kan hebben op de kwaliteit van leven. Angst is normaal gesproken een gezonde reactie op dreigend gevaar: het motiveert om te vluchten of waakzaam te zijn. Deze angst kan dus constructief zijn, het houdt de patiënt alert op mogelijke symptomen en motiveert bijvoor­beeld om onder medische controle te blijven. Maar wanneer angst groot of langdurig aanwezig is en beperkingen geeft in het dagelijks leven, is deze niet langer functioneel. Verhoogde angst komt voor bij 9­34% van de patiënten na behandeling van kanker. Op dit moment is er nog weinig aandacht en kennis rondom deze angst. Deze willen we vergroten door twee studies die het beloop van angst tijdens en na behan­deling onderzoeken bij patiënten met borst­ en colorectaalkanker, en 2 cross­sectionele studies bij patiënten met GIST en borstkanker.

Doel studie

1. Vragenlijst valideren om hoogangstige patiënten te onderscheiden van laagangstige. 2. Het vóórkomen van angst voor terugkeer/progressie van kanker onderzoeken 3. Verschillende trajecten in het beloop van angst voor terugkeer van kanker detecteren. 4. Theoretisch model over angst voor terugkeer van kanker toetsen. 5. Studies naar verschillende vormen van angst (sociale angst, specifieke fobieën) laten zien dat angstige mensen een selectieve aandacht hebben voor bedreigende stimuli in de omgeving. Of deze selectieve aandacht ook aan­wezig is bij patiënten met borstkanker wordt bekeken in onze studie waarbij de relatie tussen selectieve aandacht en angst voor terugkeer van kanker is onderzocht.

Vraagstelling/ hypotheses


(Klinische) relevantie

De kennis over angst voor terugkeer van kanker die opgedaan wordt in dit project kan gebruikt worden om een evi­dence­based interventie te ontwikkelen specifiek gericht is op deze angst of om bestaande interventies aan te passen/te verbeteren.

Translatie/ implementatie