BREATH: Online zelfhulp voor aanpassing en herstel na de curatieve behandeling van borstkanker

<-- Home Kennishub

‘De BREATH website kan mogelijk het gat dichten tussen de informatiebehoefte van vrouwen na het einde van de curatieve behandeling van borstkanker, en de afwezigheid van laagdrempelige zorg in deze fase van de borstkankerzorg.’

Introductie

De eerste maanden na de laatste chemo­ of radiotherapie (de ‘re­entry fase’) spelen een cruciale rol in het herstel van vrouwen met borstkanker. Deze tijd staat in het teken van het oppakken van het dagelijks leven, het verwerken van de ervaring van de diagnose en behandeling van borstkanker en leren omgaan met mogelijk chronische lichamelijk klachten. Meer dan de helft van de vrouwen met borstkanker zoekt in deze periode hierover informatie op het inter­net. Gezien de universaliteit van de re­entry thema’s en de hoge informatiebehoefte hieromtrent heeft de BREATH­studie het online zelfhulp­programma ‘Op adem na borstkanker’ ontwikkeld, in samenwerking met patiënten en pro­fessionals.. Doel van deze website is om vrouwen te ondersteunen bij het verminderen van klachten en toenemen van eigen krachten na borstkanker, zonder hulp van professionals. Het online zelfhulpprogramma duurt vier maanden en is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en voorzien van informatie, opdrachten, testen en video’s.

Doel studie

Het primaire doel van deze gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) is of de BREATH­website in vergelijking met ‘care as usual’ effectief is in het ondersteunen van het aanpassen en herstel na de behandeling van borstkanker, door het verminderen van psychische klachten (distress) en het toenemen van eigen krachten (empowerment).

Vraagstelling/ hypotheses

De hypothese is dat door het gebruik van de BREATH­website: 1. vrouwen met verhoogde distress een afname in dis­tress ervaren, 2. vrouwen zonder verhoogde distress een laag niveau van distress behouden, en 3. zowel vrouwen met verhoogde als weinig distress een toename in empowerment ervaren.

(Klinische) relevantie

Wanneer de BREATH­website (kosten)effectief blijkt te zijn, kan deze fungeren als een laagdrempelige en breed toe­gankelijke interventie voor het ondersteunen van emotioneel, lichamelijk en sociaal herstel voor alle vrouwen na de behandeling van borstkanker.

Translatie/ implementatie

Op basis van de resultaten van de RCT zullen aanbevelingen worden opgesteld voor landelijke implementatie van de BREATH­website. Landelijke beschikbaarheid van www.opademnaborstkanker is in juli 2014 beoogd. Middels het vervolgproject ‘BREATH: Van onderzoek naar standaard zorg’ zal gedurende twee jaar de implementatie van het online zelfhulpprogramma worden gevolgd. Eindproduct is de verbeterde versie van de BREATH­website, aangepast aan de behoeften van gebruikers en met een duidelijke plek in de standaard nazorg van borstkanker..