CaRdiotoxicitY and Second cancer risk after Treatment of Aggressive B cell non-Hodgkin Lymphoma

<-- Home Kennishub

Cohort studie over cardiotoxiciteit en tweede tumoren na de behandeling van diffuus grootcellig B cel lymfoom

Introductie

In Nederland wordt er jaarlijks bij ongeveer 1500 mensen een diffuus grootcellig B cel lymfoom (DLBCL) gediagnosticeerd. Circa 40% van deze nieuwe patiënten is jonger is dan 65 jaar bij diagnose. De prognose van patiënten met een DLBCL is de afgelopen 20 jaar aanzienlijk verbeterd, onder andere door de introductie van immunotherapie (rituximab) aan chemotherapie en een betere behandeling bij terugkeer van ziekte. Voor patiënten jonger dan 65 jaar, behandeld tussen 2003 en 2012, zijn de 5- en 10-jaars ziekte specifieke overleving nu 70% en 62% respectievelijk. Helaas kunnen er op de lange termijn complicaties van de intensieve behandeling optreden, zoals cardiovasculaire aandoeningen en tweede tumoren. Hartschade ten gevolge van bestraling op het hart of blootstelling aan anthracycline-bevattende chemotherapie (zoals doxorubicine) is een belangrijk klinisch probleem bij de behandeling van lymfomen. Bestraling en alkylerende chemotherapie verhogen ook het risico op solide tumoren. Over de lange-termijn-effecten van rituximab is tot op heden weinig bekend.

Doel studie

Evalueren van het risico op cardiovasculaire aandoeningen en tweede tumoren vanaf vijf jaar na de behandeling van diffuus grootcellig B cel lymfoom. Er wordt gekeken naar 1) de behandeling-gerelateerde ziektelast door cardiovasculaire aandoeningen en tweede tumoren, en naar 2) de invloed van deze lange-termijn-effecten op de prognose van vijf jaar overlevers van DLBCL. Ook worden de effecten van rituximab, alkylerende en anthracycline bevattende chemotherapie en (mediastinale) radiotherapie op het risico om cardiovasculaire aandoeningen en/of tweede primaire tumoren te ontwikkelen geëvalueerd.

Vraagstelling/ hypotheses

Wat is de invloed van de gegeven behandeling op het risico om cardiovasculaire aandoeningen en tweede tumoren te ontwikkelen bij vijf jaar overlevers van diffuus grootcellig B cel lymfoom, behandeld tussen 1989 en 2012?

Methode

Multicenter observationele cohort studie

(Klinische) relevantie

Tot op heden is er weinig onderzoek naar het risico op cardiovasculaire aandoeningen en tweede tumoren in DLBCL overlevers met lange follow-up uitgevoerd. Het is daarom belangrijk na te gaan hoe deze late effecten de overleving van deze patiëntengroep beïnvloeden. In deze studie zullen we het risico op cardiovasculaire aandoeningen en tweede tumoren apart en gecombineerd analyseren; deze aanpak stelt clinici in staat om het belang van lange termijn effecten in relatie tot de uitkomst van de DLBCL-behandeling beter af te wegen.

Translatie/ implementatie

Betere identificatie van patiënten met een verhoogd risico op behandeling gerelateerde cardiovasculaire aandoeningen en/of tweede tumoren maakt het mogelijk om meer gepersonaliseerde screening- aanbevelingen en medische interventies toe te passen en zal bijdragen aan een betere nazorg in de gespecialiseerde nazorgklinieken (de zogenaamde BETER-klinieken).