Subsidiegever: Alpe d’HuZes/ KWF fonds

CHOICE Stimuleren van gedeelde besluitvorming over ongeneeslijke kanker

Zeker wanneer genezing niet meer mogelijk is, zouden de wensen en voorkeuren van de patiënt bepalend moeten zijn in de besluitvorming over de behandeling. In dit project ontwikkelden en testten we het effect van een voorbereidende brochure voor patiënten (de Gesprekswijzer) en een communicatievaardigheden training voor medisch oncologen. Doel was beide partijen beter toe te rusten voor gedeelde besluitvorming.

image

FORwards: haalbaarheid en werkzaamheid van de blended psychologische behandeling ‘Verder Leven met Angst’ voor angst voor terugkeer van kanker in de dagelijkse psycho-oncologische praktijk

Met de FORwards studie willen we een brug slaan tussen onderzoek en praktijk door te onderzoeken evidence-based interventie voor angst van terugkeer van kanker past in de dagelijkse psycho-oncologische praktijk en wat kansen en belemmeringen zijn voor implementatie.