Cardiovasculaire co-morbiditeit bij kankerpatiënten

<-- Home Kennishub

Introductie

Als gevolg van de vergrijzing en cardiotoxische kankerbehandelingen neemt de groep van kankerpatiënten met een cardiovasculaire co-morbiditeit snel toe. Geschat wordt dat in Nederland 20% van alle kankerpatiënten een cardiovasculaire aandoening heeft ten tijde van de diagnose. Bovendien schat KWF Kankerbestrijding dat nog eens 35-65% een cardiovasculaire aandoening ontwikkeld binnen 5 jaar na de diagnose. Ondanks het groot aantal kankerpatiënten met cardiovasculaire co-mobiditeiten, zijn onderliggende mechanismen die beide aandoeningen met elkaar verbinden onbekend.

Doel studie

Het bestuderen van cardiovasculaire co-morbiditeit bij kankerpatiënten.

Vraagstelling/ hypotheses

1) het identificeren van psychologische voorspellers voor het ontstaan en verergeren van cardiovasculaire co-morbiditeiten; en (2) het achterhalen van gedragsmatige en pathofysiologische mechanimen die ten grondslag liggen aan de betrokkenheid van deze factoren bij de pathogenesis van cardiovasculaire aandoeningen.

(Klinische) relevantie

Kennis van cardiovasculaire co-morbiditeiten en voorspellende factoren is onmisbaar aangezien het individuele risico voor een patiënt in ogenschouw moet worden genomen wanneer men een behandeling met een groot risico op cardiologische complicaties overweegt. Daarnaast is kennis met betrekking tot de onderliggende mechanismen vital voor het begrijpen van deze relaties en zal deze informatie uiteindelijk richting geven aan interventies.

Translatie/ implementatie

-