Chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie; de impact op het leven van patiënten met dikkedarmkanker (PROCORE studie)

<-- Home Kennishub

“Stel dat chemotherapie mijn 5-jaar overlevingskans heeft verhoogd met 8%. Ik wil niet nog 5 jaar op deze manier leven. Mijn handen, vingers en voeten zijn gevoelloos. Ik heb knagende, brandende pijn. Ik voel mij duizelig en zwak, de hele dag, elke dag. Ik voel mij alsof ik ben vergiftigd”. (Quote dikke darmkanker overlevende)

image

Introductie

Chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie (CIPN) is een veelvoorkomende, progressieve, langdurige en vaak onomkeerbare bijwerking van chemotherapie die begint met brandende, gevoelloze, tintelende, jeukende of pijnlijke sensaties in de tenen en vingers wat zich kan verspreiden naar de benen en armen. Hoewel de incidentie stijgt, is de kennis van de determinanten incompleet, de invloed op het leven van de patiënten is grotendeels onbekend, en er is vaak geen effectieve behandeling.

Doel studie

Ons doel is om inzicht te verkrijgen in de incidentie, verloop en ernst van CIPN en te bepalen wie er risico loopt, door te kijken naar sociaal-demografische, klinische, biologische en psychologische karakteristieken. Daarnaast gaan we de invloed op patiënt-gerapporteerde uitkomsten (bijv. gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, angst, depressie, vermoeidheid, slaap) en op het leven van patiënten (b.v. zorggebruik, fysieke activiteit en werk) bestuderen.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat is de incidentie, ernst en het verloop van acute en chronische CIPN bij patiënten met dikkedarmkanker? 2. Wie loopt er risico op CIPN? 3. Heeft CIPN invloed op patiënt-gerapporteerde uitkomsten (i.e., gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, angst, depressie, vermoeidheid en slaap)? 4. Heeft CIPN invloed op het leven van patiënten (i.e., zorggebruik, fysieke activiteit en werk)?

(Klinische) relevantie

De resultaten zullen ervoor zorgen dat artsen op maat gemaakte informatie kunnen geven aan hun patiënten. Tevens zal het patiënten en artsen helpen in het beslissingsmakingsproces wat betreft chemotherapie. Ook kunnen de resultaten gebruikt worden door verschillende zorgverleners bij hun pogingen om patiënten te helpen met hun CIPN om te gaan.

Translatie/ implementatie

-