Cluster-gerandomiseerde studie naar de effecten van minder intensieve follow-up na baarmoederkanker: de ENSURE studie

<-- Home Kennishub

“Wat fijn, dokter!” De meeste patiënten die geïncludeerd kunnen worden in de ENSURE studie zijn blij als ze geen uitgebreide follow-up hoeven te krijgen.

Introductie

Het ontbreekt aan wetenschappelijk bewijs voor de optimale follow-up (nazorg en nacontrole) voor patiënten met een vroeg stadium baarmoederkanker. Tijdens de follow-up kunnen lokale behandelbare recidieven worden gevonden, maar deze komen weinig voor. Bovendien komen patiënten met een recidief meestal zelf met klachten naar de arts. De gevolgen van de behandeling zijn beperkt omdat deze patiënten geen adjuvante behandeling krijgen. De huidige follow-up van 5 jaar lijkt daarom weinig zinvol.

Doel studie

Het doel van de gerandomiseerde studie is om na te gaan of een minder intensieve follow-up geschikt is voor patiënten met een vroeg stadium baarmoederkanker.

Vraagstelling/ hypotheses

• Zijn patiënten die een minder intensieve follow-up krijgen (4 bezoeken in 3 jaar) even tevreden met de zorg als patiënten die follow-up volgens de huidige richtlijn krijgen (10-13 bezoeken in 5 jaar)? • Is het zorggebruik en zijn de kosten lager in de interventiegroep? • Zijn patiënten in de interventiegroep minder angstig en zijn ze even tevreden met de informatie die ze ontvangen?

(Klinische) relevantie

Als minder intensieve follow-up leidt tot gelijke tevredenheid kan de zorg voor deze patiënten worden teruggebracht, waardoor ze niet meer voor de vaak belastende en spannende controlebezoeken naar het ziekenhuis hoeven te komen.

Translatie/ implementatie

Als de resultaten laten zien dat minder intensieve follow-up geschikt is, kan voor vrouwen met een vroeg stadium baarmoederkanker de frequentie en duur van de follow-up sterk worden verminderd.