CONNECT: Cognitie en het Neurale Netwerk: Effecten van Chemotherapie

<-- Home Kennishub

‘Cognitieve problemen na behandeling voor kanker kunnen een belemmering zijn in het dagelijks leven.’

Introductie

In ons onderzoek naar geheugen­ en concentratieproblemen (cognitieve veranderingen) willen we meer inzicht krijgen in cog­nitieve veranderingen die voor kunnen komen na behandeling voor kanker. We willen bekijken of deze misschien samenhangen met de ziekte, of de daarbij behorende behandeling. Ook willen wij de werking van de hersenen bestuderen. Wij maken daarom MRI­scans (Magnetic Resonance Imaging) om de hersenfunctie en hersenstructuren te bekijken. Omdat dit onderzoek zich voor­al richt op lange termijn cognitieve veranderingen na kankerbe­handeling nodigen wij mensen uit die langer dan tien jaar geleden behandeld zijn.

Doel studie

Wat voor lange termijn invloeden kunnen verschillende behandelingen voor kanker hebben op cognitie? Wij vragen men­sen die langer dan 10 jaar geleden behandeld zijn voor borstkanker of zaadbalkanker verschillende cognitieve tests te maken en we maken MRI scans van de hersenen om hersenstructuur en hersenfunctie te onderzoeken.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Zijn er op lange termijn cognitieve verandering zichtbaar na behandeling voor borst­ en zaadbalkanker? 2. En zijn deze cognitieve veranderingen anders na verschillende behandelingen?

(Klinische) relevantie

Door patiënten die verschillende behandelingen ondergaan te vergelijken met mensen die niet behandeld zijn voor kanker, kunnen wij kijken of de lange termijn cognitieve veranderingen specifiek samenhangen met de ziekte en daar­bij behorende behandeling. Steeds meer patiënten overleven langer na borst­ en zaadbalkanker. Cognitieve verande­ringen gaan daardoor een steeds belangrijkere rol spelen in het dagelijks functioneren na de ziekte.

Translatie/ implementatie

De uitkomsten van deze studie kunnen vertaald worden naar de dagelijkse praktijk en kunnen bijvoorbeeld leiden tot het aanpassen van informatie voor patiënten of tot het ontwikkelen van interventies om beter om te kunnen gaan met cognitieve veranderingen.