De effectiviteit van de Levensverhaalmethode “Dierbare Herinneringen” bij patiënten met kanker

<-- Home Kennishub

Introductie

Patiënten met kanker in de palliatieve fase ervaren vaak een verminderde kwaliteit van leven, verdriet, hopeloosheid, en psychische distress. Er is in de palliatieve zorg een dringende noodzaak aan bewezen effectieve interventies, die de kwaliteit van leven en sterven verbeteren. Gestructureerde live review therapie lijkt een geschikte interventie hiervoor. De gestructureerd life review therapie (Levensverhaalmethode) genaamd “Dierbare Herinneringen’ richt zich op het ophalen van positieve specifieke herinneringen. Dit protocol is effectief gebleken bij depressieve ouderen en pilot-studies suggereren een verbeterde kwaliteit van leven bij depressieve en niet-depressieve patiënten met kanker. De interventie helpt mogelijk patiënten met kanker in de palliatieve fase in het begrijpen van hun prognose en het accepteren van het feit dat ze (waarschijnlijk) niet meer beter worden. Het ophalen van positieve herinneringen lijkt gevoelens van controle te vergroten en maakt her-evaluatie van levensgebeurtenissen mogelijk.

Doel studie

De effectiviteit onderzoeken van de Levensverhaalmethode “Dierbare Herinneringen”.

Vraagstelling/ hypotheses

Door middel van life review therapie en het trainen van het autobiografisch geheugen wordt onderzocht of de egointegriteit en kwaliteit van leven toeneemt en despair en somberheidsklachten afnemen bij patiënten met kanker. Daarnaast kijken wij of het volgen van deze interventie door de patiënten een effect heeft op de partners.

(Klinische) relevantie

Het protocol is effectief en verbetert de ego-integriteit van patiënten en verhoogt het zelfvertrouwen bij partners.

Translatie/ implementatie

De interventie wordt aangeboden aan patienten in het Ingeborg Douwes Centrum in Amsterdam.
Publicaties
  • Kleijn G, Post L, Witte BI, Bohlmeijer ET, Westerhof GJ, et al. (2016) Psychometric Characteristics of a Patient Reported Outcome Measure on Ego-Integrity and Despair among Cancer Patients. PLoS ONE 11(5): e0156003. doi: 10.1371/journal. pone.0156003
  • Kleijn G, Lissenberg-Witte BI, Bohlmeijer ET, Steunenberg B, Knipscheer-Kuijpers K, Willemsen V, Becker A, Smit EF, Eeltink CM, Bruynzeel AME, van der Vorst M, de Bree R, Leemans CR, van den Brekel MWM, Cuijpers P, Verdonck-de Leeuw IM. The efficacy of Life Review Therapy combined with Memory Specificity Training (LRT-MST) targeting cancer patients in palliative care: A randomized controlled trial. PLoS One. 2018 May 15;13(5):e0197277. - publicatie openen
  • Kleijn G, van Uden-Kraan CF, Bohlmeijer ET, Becker-Commissaris A, Pronk M, Willemsen V, Cuijpers P, Verdonck-de Leeuw IM. Patients' experiences of life review therapy combined with memory specificity training (LRT-MST) targeting cancer patients in palliative care. Support Care Cancer. 2019;27(9):3311-3319 - publicatie openen
  • Kleijn G, Lissenberg-Witte BI, Bohlmeijer ET, Willemsen V, Becker-Commissaris A, Eeltink CM, Bruynzeel AME, van der Vorst MJ, Cuijpers P, Verdonck-de Leeuw IM. A randomized controlled trial on the efficacy of life review therapy targeting incurably ill cancer patients: do their informal caregivers benefit? Support Care Cancer. 2021 Mar;29(3):1257-1264. - publicatie openen
  • Kleijn G. Life review therapy in cancer patients in the palliative phase. 13 October 2022. prof dr IM Verdonck-de Leeuw, prof dr P Cuijpers, prof dr E Bohlmeijer. Ridderprint, 2022.