Een gerandomiseerde studie naar een internet-based cognitieve gedragstherapie voor borstkankerpatiënten met climacterische symptomen

<-- Home Kennishub

Overgangsklachten zijn een veel voorkomend gevolg van de behandeling van borstkanker. De meest voorkomende overgangsklachten zijn opvliegers en nachtzweten. In deze studie wordt de werkzaamheid van twee typen internetbased cognitieve gedragstherapie (begeleid en zelfmanagement) voor opvliegers/nachtzweten na de behandeling van borstkanker onderzocht.

Introductie

Alleen al in 2014 werden er tegen de 3000 vrouwen jonger dan 50 jaar met borstkanker gediagnosticeerd. Tussen de 50 en 90% van deze vrouwen zullen door de borstkankerbehandeling acuut in de overgang raken. Overgangsklachten die door behandeling worden veroorzaakt, zijn vaak heftiger en meer belastend dan overgangsklachten die door een natuurlijke overgang veroorzaakt worden. De mogelijkheden voor behandeling van overgangsklachten bij vrouwenmet borstkanker zijn tot nu toe vrij beperkt. Hormoonsuppletie wordt afgeraden vanwege een mogelijk bevorderend effect op de tumor. Sommige niet-hormonale medicijnen zijn redelijk effectief in het bestrijden van een deel van de overgangsklachten. Het gebruik van deze middelen gaat echter gepaard met een reeks van vervelende bijwerkingen.

Doel studie

Het doel van deze studie is om de werkzaamheid en de kosteneffectiviteit vast te stellen van twee typen internet-based cognitieve gedragstherapie (begeleid en zelfmanagement) voor overgangsklachten bij vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Vrouwen die de internetbehandeling hebben gevolgd, zullen een significant grotere afname over tijd laten zien in de ernst van de overgangsklachten dan vrouwen in de controlegroep. 2. Vrouwen die de internetbehandeling hebben gevolgd, zullen een significante verbetering over tijd laten zien in seksueel functioneren, kwaliteit van slaap, frequentie van opvliegers, psychologische stress en kwaliteit van leven dan vrouwen in de controlegroep.

(Klinische) relevantie

Als de internet-based cognitieve gedragstherapie werkzaam blijkt in het verminderen van de ernst van opvliegers/nachtzweten, vormt dit programma een welkome en laagdrempelige aanvulling op de zorg die kan worden geboden aan vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker.

Translatie/ implementatie

Bij gebleken werkzaamheid kan de internet-based cognitieve gedragstherapie voor overgangsklachten beschikbaar worden gesteld voor elke vrouw in Nederland die is behandeld voor borstkanker.
Publicaties
  • Atema V, van Leeuwen M, Oldenburg HS, et al. Design of a randomized controlled trial of Internet-based cognitive behavioral therapy for treatment-induced menopausal symptoms in breast cancer survivors. BMC Cancer. 2016;16(1):920.
  • Atema V, van Leeuwen M, Oldenburg HS, van Beurden M, Hunter MS, Aaronson NK. An Internet-based cognitive behavioral therapy for treatment-induced menopausal symptoms in breast cancer survivors: results of a pilot study. Menopause (New York, NY). 2017;24(7).