Evaluatie implementatie ‘Detecteren behoefte (psychosociale) zorg’

<-- Home Kennishub

image

Introductie

Er lijkt een verschil te zijn tussen het percentage kankerpatiënten (25-50%) dat psychosociale problemen ervaart en het percentage (10-12%) dat hiervoor gespecialiseerde psychosociale zorg ontvangt. Daarom is in 2004 gestart met de ontwikkeling van een procedure voor systematische signalering van de behoefte aan psychosociale/(para)medische zorg en de implementatie daarvan in het noorden en oosten van Nederland. Het Nationaal Programma Kankerbestrijding en de publicatie van de richtlijn “Detecteren behoefte psychosociale zorg” (DBZ) op www.oncoline.nl hebben aan de implementatie verdere versnelling gegeven. DBZ is het proces dat bestaat uit 1) regelmatig invullen van de lastmeter door de patiënt gedurende de behandeling en follow up; 2) bespreking van het antwoordpatroon tussen zorgverlener en patiënt; 3) verwijzing op basis van dit gesprek en de wens van de patiënt naar gespecialiseerde psychosociale en/of paramedische zorg.

Doel studie

Inzicht verkrijgen in de mate van implementatie van en de mening over het proces van DBZ zoals dat in (een deel van) de Nederlandse ziekenhuizen wordt uitgevoerd, volgens patiënten en zorgverleners. Een tweede doel is het bestuderen van het effect van de implementatie van DBZ op de kwaliteit van leven van patiënten en patiënttevredenheid.

Vraagstelling/ hypotheses

- Is er verschil in de ontvangen zorg voor en na het krijgen van kanker en voor en na implementatie van DBZ? - Hoe denken zorgverleners en patiënten over de implementatie en uitvoering van DBZ? - Wat is het effect van DBZ op de kwaliteit van leven van patiënten en patiënttevredenheid? - Is er verschil in antwoorden op de Lastmeter als patiënten deze online of op papier invullen? - Wat is het effect van ziekte- en sociodemografische kenmerken op distress en ervaren problemen en op de verwijswens van patiënten?

(Klinische) relevantie

Met dit onderzoek willen we nagaan wat de meerwaarde is van ‘detecteren behoefte zorg’ in zijn huidige vorm en daar waar mogelijk adviezen geven voor verbetering.

Translatie/ implementatie

Elk ziekenhuis dat aan de voor- en nameting heeft deelgenomen heeft de resultaten gerapporteerd en gepresenteerd gekregen. Met de adviezen en aanbevelingen uit dit onderzoek is verbetering van het proces van ‘detecteren behoefte zorg’ in de klinische praktijk mogelijk, niet alleen in de betrokken ziekenhuizen maar in heel Nederland.
Publicaties
  • Admiraal JM, Reyners AK, Hoekstra-Weebers JE. Do cancer and treatment type affect distress? Psychooncology. 2013, 22 (8):1766-1773.
  • Admiraal JM, van Nuenen FM, Burgerhof JG, Reyners AK, Hoekstra-Weebers JE. Cancer patients’ referral wish: effects of socio-demographic and illness-related variables, distress and social support. Psycho-oncology. Revised version submitted.
  • van Nuenen FM, Donofrio SM, Tuinman MA, van de Wiel HB, Hoekstra-Weebers JE. Feasibility of implementing the ‘Screening for Distress and Referral Need’ process in 23 Dutch hospitals. Support Care Cancer. 2017; 25 (1):103-110. DOI 10.1007/s00520-016-3387-8.
  • Hoekstra-Weebers, J. Psychosociale signalering in de regio van het Integraal Kankercentrum Noord Oost (IKNO). Nederlands Tijdschrift voor Oncologie, 2010;7:238-246.
  • Tuinman MA, Gazendam-Donofrio SM, Hoekstra-Weebers JE. Screening and referral for psychosocial distress in oncologic practice: use of the Distress Thermometer. Cancer, 2008;113:870-878
  • Tuinman MA, Van Nuenen FM, Hagedoorn M, Hoekstra- Weebers JE. Distress, problems and referral wish of cancer patients: differences according to relationship status and life phase. Psycho-oncology. 2015; 24 (6):699-704.