Fysiek functioneren, kwaliteit van leven en overleven bij patiënten met hoofd-halskanker

<-- Home Kennishub

image

Introductie

Hoofd-halskanker en de behandeling daarvan kan een negatieve invloed hebben op het fysiek functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten. Bij patiënten met een andere vorm van kanker is er een verband gevonden tussen de kwaliteit van leven en overleven. Ook lijkt een beter fysiek functioneren samen te hangen met een betere kwaliteit van leven en een betere overleving. Bij patiënten met hoofd-halskanker is nog weinig bekend over het fysiek functioneren en de relatie met kwaliteit van leven en overleven. Ook is nog weinig bekend over hoe fysiek actief patiënten met hoofd-halskanker zijn. Het is daarom van belang om fysiek functioneren en fysieke activiteit in kaart te brengen en subgroepen te identificeren die de meeste problemen ervaren. Daarnaast willen we inzicht krijgen in de relatie met kwaliteit van leven en overleven.

Doel studie

Met deze studie willen we meer inzicht te krijgen in (het beloop van) fysiek functioneren en fysieke activiteit bij patiënten met hoofd-halskanker en de relatie met kwaliteit van leven en overleven.

Vraagstelling/ hypotheses

Bij patiënten met hoofd-halskanker: - Wat is de relatie tussen fysiek functioneren en overleven? - Wat is het beloop van fysiek functioneren van het moment van diagnose tot twee jaar na behandeling? - Wat is de voorspellende waarde van fysiek functioneren op kwaliteit van leven en overleving? - Wat is de mate van fysieke activiteit en de relatie ervan met kwaliteit van leven? - Welke subgroepen hebben verminderd fysiek functioneren en verminderde activiteit?

(Klinische) relevantie

Fysiek functioneren en fysieke activiteit zijn mogelijk belangrijk voor kwaliteit van leven en overleving van patiënten met hoofd-halskanker. Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in dit verband in grote groepen patiënten, en meer inzicht te krijgen in welke subgroepen patiënten een hoog risico lopen op een inactieve leefstijl en een verminderd fysiek functioneren. Dit inzicht geeft aanknopingspunten om behandeling voor patiënten met hoofd-halskanker te verbeteren.

Translatie/ implementatie

Zie (klinische) relevantie
Publicaties
  • van Nieuwenhuizen A.J. et al. A comprehensive assessment protocol including patient reported outcomes, physical tests, and biological sampling in newly diagnosed patients with head and neck cancer: is it feasible? Support Care in Cancer, 2014; 22: 3321-3330.
  • Van Nieuwenhuizen A.J. et al. The association between health-related quality of life and survival in patients with head and neck cancer: a systematic review. Oral Oncol 2015; 51: 1-11.
  • Van Nieuwenhuizen A.J. et al. Patient reported physical activity and the association with health related quality of life in head and neck cancer survivors. Submitted to Support Care in Cancer (2017)
  • Verdonck-de Leeuw I.M. et al.The value of quality-of-life questionnaires in head and neck cancer. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2012; 20:142-147.