Het verbeteren van de beschikbaarheid van hoofdhuidkoeling door het delen van kennis bij oncologische professionals

<-- Home Kennishub

‘Op goede dagen, tussen de chemokuren door, denk ik niet aan kanker……… tot ik in de spiegel kijk.

Introductie

Diverse soorten chemotherapie veroorzaken ernstige haaruitval (alopecia), naar schatting gaat het om meer dan 15.000 kanker­patiënten per jaar in Nederland. Verlies van haar heeft een grote impact op het merendeel van de patiënten: verlies van haar is stigmatiserend en het herinnert patiënten er elke dag aan dat ze kanker hebben. Hoofdhuidkoeling is op het moment de enige effectieve manier om ernstig haarverlies te voorkomen en het kan toe­gepast worden bij alle patiënten die een tumor hebben in een weefsel of orgaan. Hoofdhuidkoeling wordt al 40 jaar toegepast, toch is er opmerkelijk weinig onderzoek naar verricht. In augustus 2014 is hoofdhuidkoeling beschikbaar in meer dan 80 ziekenhuizen, maar het wordt slechts aangeboden aan een minderheid van de patiënten die ervoor in aanmerking komen.

Doel studie

Alle patiënten die het risico lopen op ernstige haaruitval krijgen patient­tailored informatie over de mogelijkheid, de effectiviteit en de mogelijke bijwerkingen en risico’s van hoofdhuidkoeling zodat zij zelf , goed geïnformeerd, een be­slissing kunnen nemen over deze behandeling.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat is de attitude van oncologen en oncologieverpleegkundigen over hoofdhuidkoeling en wat weten ze ervan? 2. Waarom wordt hoofdhuidkoeling niet aangeboden aan alle patiënten die ervoor in aanmerking komen? 3. Hoe kan de beschikbaarheid van hoofdhuidkoeling verbeterd worden bij patiënten die ervoor in aanmerking komen?

(Klinische) relevantie

Hoofdhuidkoeling is effectief in ongeveer 50% van de patiënten die anders geconfronteerd zouden worden met ern­stig haarverlies. Het is kosteneffectief en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven. Daarom moet het regulier aangeboden worden aan patiënten door oncologische zorgverleners.

Translatie/ implementatie

De producten die voortkomen uit dit project worden per post en digitaal beschikbaar gesteld aan oncologische hulp­verleners en worden gepresenteerd tijdens voordrachten. Via persoonlijk contact met een verpleegkundige van elk ziekenhuis dat hoofdhuidkoeling aanbiedt wordt in 2014/2015 aandacht geschonken aan implementatie van de pro­ducten en het aanbieden van hoofdhuidkoeling aan de patiënt. Kennis omtrent haaruitval en hoofdhuidkoeling wordt up­to­date gehouden en is continu beschikbaar in de ‘Standaard voor chemotherapie­geïnduceerde alopecia’ en via de website www.hoofdhuidkoeling.nl