Information-giving and symptom distress: Combining experimental research and hematologists’ needs to produce meaningful online training tools (INSTRUCT)

<-- Home Kennishub

image

Introductie

Patiënten met kanker kunnen als gevolg van hun ziekte en de daaropvolgende behandeling veel lichamelijke en emotionele klachten ervaren. Deze klachten kunnen voor vergrote ziektelast zorgen. Voor patiënten is het belangrijk om goede informatie te krijgen over mogelijke klachten. Informatie over wat er gaat komen, neemt onzekerheid weg, biedt controle, helpt bij het nemen van beslissingen en vergroot de mogelijkheden om zelf iets aan de klachten te kunnen doen. Het verstrekken van informatie is dan ook een cruciaal onderdeel van goede zorg voor patiënten met kanker. Echter, herhaaldelijk is aangetoond dat de zorg daarin kan verbeteren; in de informatiebehoefte van patiënten wordt lang niet altijd voorzien. Bovendien is nog onvoldoende bekend welke vaardigheden in informatiegeven daadwerkelijk bijdragen aan voor patiënten gunstige uitkomsten zoals het onthouden van de gegeven informatie of verminderde hinder van klachten. Oncologen zouden in effectief gebleken vaardigheden getraind kunnen worden.

Doel studie

Met deze studie wordt beoogd de vaardigheden van oncologen in de informatievoorziening over behandelklachten te verbeteren. In twee experimenten wordt nagegaan of (1) het structureren van informatie en (2) het afstemmen van de hoeveelheid informatie op de specifieke behoefte van de patiënt, bijdragen aan het onthouden van informatie. Ook wordt gekeken of het gebruik van deze vaardigheden de tevredenheid over de gegeven informatie en het vertrouwen in de arts beïnvloedt. Aanvullend wordt onderzocht of deze gespreksvaardigheden extra effectief zijn wanneer ze gecombineerd worden met een empathische houding van de arts. Op basis van de studieresultaten zal een innovatieve gespreksvaardighedentraining worden ontwikkeld.

Vraagstelling/ hypotheses

1 In consulten waarin de arts informatie gestructureerd aanbiedt, onthoudt de patiënt meer dan in consulten waar dit niet gebeurt. Ook is de patiënt tevredener met de geboden informatie en groeit het vertrouwen in de arts. Het gebruik van affectieve communicatie (empathie) versterkt het effect van informatiestructuur. 2 In consulten waarin de arts de hoeveelheid informatie aanpast op de behoeften en wensen van de patiënt, onthoudt de patiënt meer dan in consulten waar dit niet gebeurt. Ook is de patiënt tevredener met de geboden informatie en groeit het vertrouwen in de arts. Het gebruik van affectieve communicatie versterkt het effect van tailoring van informatie.

(Klinische) relevantie

Door patiënten goed te informeren over (mogelijke) behandelklachten, kan onzekerheid weggenomen worden. Dit zal de belasting van die klachten en daarmee de ziektelast doen afnemen. Bovendien draagt goede informatie bij aan de autonomie en zelfredzaamheid van patiënten: naarmate patiënten beter op de hoogte zijn van hun ziekte, zijn zij ook beter in staat zelf beslissingen te nemen die relevant zijn voor hun welbevinden.

Translatie/ implementatie

Doel is de verkregen inzichten in effectieve informatie vaardigheden te vertalen naar een innovatieve gespreksvaardigheden training.