LUISTERTIJD: De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een communicatiebevorderende online training voor oudere patiënten met kanker en hun zorgverleners

<-- Home Kennishub

“Je hebt kanker. Dat heeft zo’n impact, dat slaat zo op je aan. Ik was dus redelijk uit het veld geslagen, timide. En ja, daardoor heb ik eigenlijk veel te weinig gevraagd” (geïnterviewde patiënt >65 jaar)

image

Introductie

Patiëntgerichte communicatie waarbij zorgverleners de communicatie afstemmen op de individuele patiënt, neemt een steeds belangrijkere rol in binnen de oncologische zorg. Consulten waarbij het patiëntperspectief wordt meegenomen, vragen zowel om meer communicatiecompetenties van de zorgverlener als een meer actieve en participerende rol van patiënten. De input van patiënten met kanker blijkt echter vaak nog gering. Vooral oudere patiënten uiten hun behoeften en wensen zelden of weinig expliciet. Zorgverleners zijn vanuit hun professie verantwoordelijk voor de interactie waardoor interventies zich meestal specifiek richten op zorgverleners. Patiënten hebben ook een aandeel; wanneer zij hun verhaal vertellen, gevoelens en zorgen uiten en vragen stellen kan de communicatie tijdens het consult beter op de patiënt worden afgestemd. Beide hebben dan ook baat bij een training wanneer patiënten leren zich meer actief op te stellen en oncologische zorgverleners deze rol accepteren en faciliteren.

Doel studie

In dit project wordt de online communicatietraining LUISTERTIJD ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd. LUISTERTIJD beoogt 1) het vergroten van de communicatievaardigheden van oudere patiënten met kanker zodat beter naar hen geluisterd wordt; 2) het bieden van een mogelijkheid om een audio-opname van een vervolgconsult op een afgesloten deel (eigen account) van de website te uploaden om later (met naaste) in eigen tijd naar te luisteren; 3) het consult luister bij te zetten doordat patiënten communicatief en inhoudelijk beter voorbereid het consult ingaan. Om LUISTERTIJD succesvol te implementeren, worden zorgverleners voorbereid op de communicatie met de actiever participerende, oudere patiënt met kanker

Vraagstelling/ hypotheses

LUISTERTIJD wordt ontwikkeld op basis van de verwachtingen, behoeften en ervaren belemmeringen ten aanzien van communicatie door oudere patiënten met kanker, en praktische haalbaarheid volgens oncologische zorgverleners (artsen, verpleegkundigen). LUISTERTIJD beoogt patiënten door middel van videovoorbeelden van goede communicatie afgestemd op hun actuele communicatiebehoeften (modelling) eenvoudig toepasbare communicatievaardigheden aan te leren om hun participatie tijdens vervolgconsulten te verhogen en daarmee meer patiëntgericht te maken

(Klinische) relevantie

Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals online interventies of educatie, gaan een steeds grotere rol spelen in de gezondheidszorg, temeer omdat online hulpmiddelen het mogelijk maken om informatie te personaliseren, ’op maat te maken’. De wetenschappelijke kennis die met dit project wordt verkregen, zal bijdragen aan het verbeteren van de communicatie tussen (oncologische) zorgverleners en patiënten, en zelfzorg van patiënten verhogen.

Translatie/ implementatie

Aan het eind van het project zal LUISTERTIJD openbaar toegankelijk zijn voor alle (ex)kanker patiënten en oncologische zorgverleners. Voorafgaand aan de implementatie zullen de onderzoeksresultaten worden geanalyseerd en wanneer daar aanleiding voor is zal de inhoud en/of vorm van LUISTERTIJD nogmaals worden aangepast.
Publicaties
  • ListeningTime: participatory development of a web-based preparatory communication tool for elderly cancer patients and their healthcare providers. Internet Interv. 2017; 9: 51-56
  • Patient participation during oncological encounters: barriers and need for supportive interventions experienced by elderly cancer patients. Patient Educ Couns. 2017; doi: 101.1016/j. pec.2017.06.009 [epub ahead of print]
  • Noordman, J., Driesenaar, J.A., Bruinessen, I.R. van, Portielje, J., Dulmen, S. van. Evaluation and implementation of ListeningTime; a web-based preparatory communication tool for elderly patients with cancer and their healthcare providers. JMIR Cancer: 2019, 5((1):e11556)