My Best Treatment – Lung Cancer (MBT-LC)

<-- Home Kennishub

‘Longkanker is een ernstige ziekte waarbij psychosociale zorg onontbeerlijk is. Deze studie beoogt het zorgpad voor patiënten met longkanker te optimaliseren door het structureel inpassen van hulp bij behandelkeuzes, psychosociale screening en (indien nodig) specialistische psychosociale begeleiding door bijvoorbeeld medische psychologie.’

Introductie

Longkanker is een ziekte met een landelijke incidentie van 12.192 in 2015 (12% van het totale aantal patiënten met kanker). Met een sombere 5-jaars overleving van 17% en een mogelijk zwaar behandeltraject is adequate psychosociale zorg onontbeerlijk. Momenteel wordt deze zorg zo goed mogelijk geleverd door de betrokken zorgverleners, maar zijn hulp bij behandelkeuzes (laagdrempelige gesprekken op basis van gedeelde besluitvorming), psychosociale screening en specialistische psychosociale begeleiding (bijvoorbeeld door medische psychologie) nog geen structureel onderdeel van het zorgpad..

Doel studie

Het doel van deze studie is het structureel inpassen van hulp bij behandelkeuzes, psychosociale screening en, indien nodig, specialistische psychosociale begeleiding in het zorgpad longkanker. Het psychosociaal functioneren, de kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en ervaren gedeelde besluitvorming worden geëvalueerd voordat het zorgpad wordt gewijzigd na invoering van het aangepaste zorgpad. Tot slot zal inzicht verkregen worden in de omvang van de benodigde zorg voor deze groep.

Vraagstelling/ hypotheses

De belangrijkste vraagstellingen zijn: (i) op welke manier structurele hulp bij behandelkeuzes, psychosociale screening en, indien nodig, specialistische begeleiding het beste ingepast kunnen worden in het zorgpad longkanker, (ii) wat de omvang van de benodigde zorg is, en (iii) wordt deze zorg als passend ervaren?

(Klinische) relevantie

De klinische relevantie van deze studie is het optimaliseren van de zorg voor patiënten met longkanker door het inpassen van hulp bij behandelkeuzes, psychosociale screening en specialistische psychosociale hulp door bijvoorbeeld medische psychologie.

Translatie/ implementatie

Hulp bij behandelkeuzes, psychosociale screening en, indien nodig, specialistische psychosociale behandeling inpassen in het zorgpad longkanker en evalueren of deze zorg als passend ervaren werd.